Kurs JavaScript

Wprowadzenie

Koszyk Koszyk
 • Opis
 • Recenzje
 • Autor
 • Transkrypt
 • Pytania i odpowiedzi
 • QA

35 ocen

Wprowadzenie

Kurs ten jest dopełnieniem wiedzy z zakresu języka JavaScript i Obiektowego Modelu Dokumentu z kursu “JavaScript od Podstaw”. Poprzedni kurs nie jest wymagany, lecz jego przerobienie z pewnością pozwoli dużo lepiej przyswoić wiedzę z tego kursu, gdyż były one przygotowywane równocześnie. Oba te materiały, pozwolą od zera, wskoczyć na naprawdę wysoki poziom rozumienia języka, a także dobrych praktyk pisania kodu. Do tego kursu mogą jednak przystąpić wszystkie osoby, które znają już podstawy języka HTML, CSS i JavaScript i chcą poszerzyć swoją wiedzę, a także spojrzeć zupełnie inaczej na ten język.

 1. Omówienie koncepcji OOP
 2. Dziedziczenie prototypowe i Domkniecia
 3. Format danych JSON oraz praca z AJAX
 4. Cookies
 5. Wyrazenia regularne
 6. “strict mode” w JavaScript
 7. Praktyczne projekty
 8. Niezliczona ilosc sztuczek i dobrych praktyk
 9. I wiele, wiele wiecej!

Witaj w kursie JavaScript w Praktyce!

W pierwszym rozdziale tego kursu poznasz bardzo dokładnie koncepcje programowania zorientowanego obiektowo. W jednej z lekcji, omówimy wszystkie z nich na przykładzie pseudo-kodu, niezwiązanego bezpośrednio z językiem JavaScript. Dzięki temu zrozumiesz, jak realizowane jest programowanie obiektowe w wielu popularnych językach programowania. Dowiesz się czym jest klasa, obiekt, instancja, właściwości, metody, a także zrozumiesz takie pojęcia jak dziedziczenie, polimorfizm, abstrakcja czy enkapsulacja. Następnie przejdziemy już do języka JavaScript i do zrozumienia tego, w jaki sposób powyższe koncepcje są w nim zaimplementowane. Język ten nie jest bowiem w 100% klasycznie obiektowy, jak np. język PHP. Co jednak bardzo istotne, JavaScript implementuje tzw. dziedziczenie prototypowe, którego bardzo dogłębne zrozumienie, gwarantuje zrozumienie całego języka JavaScript. Dowiesz się zatem czym są konstruktory i jak je tworzyć, a także jak korzystać z prototypu funkcji. Dzięki temu będziemy mogli wykorzystać obiektowość do własnych celów, co później w praktycznych przykładach uczynimy.Na przestrzeni kilku lekcji zobaczysz krok po kroku, jak w języku JavaScript zaimplementować dziedziczenie wielokrotne. Taka wiedza absolutnie otwiera oczy na zależności rządzące obiektami w tym języku. Dowiesz się również jak rozszerzać wbudowane konstrukcje języka JavaScript czy Obiektowego Modelu Dokumentu, a także kiedy powinniśmy to robić. Omówimy problemy, jakie mogą się pojawiać przy korzystaniu ze słowa kluczowego this, a także sposoby ich rozwiązania. Poznasz 3 bardzo ważne metody funkcji: call, apply i bind.JavaScript ma wiele specyficznych cech, a jedną z nich są tzw. domknięcia. W jednym z rozdziałów zobaczysz, do czego one służą i kiedy powinniśmy z nich korzystać. Dopełnimy tym również wiedzę związaną z programowaniem obiektowym i tzw. prywatnością.Rozdział o obiektowości został celowo umieszczony na samym początku kursu, gdyż zrozumienie tych koncepcji pozwala patrzeć zupełnie inaczej na wszystkie pozostałe. Po tym rozdziale przejdziemy do omówienia bardzo popularnego, lekkiego formatu wymiany danych JSON. Dowiesz się jak wygląda składnia tego formatu, a także jak współpracuje on z językiem JavaScript.Następnie przejdziemy do bardzo ekscytującego tematu, jakim jest technologia AJAX. Dzięki niej możemy wysyłać zapytania do serwera i pobierać dane, bez przeładowywania witryny. Do zrozumienia AJAXa niezbędne jest jednak rozumienie działania protokołu HTTP, na którym opiera się sieć www. Z tego powodu, jedna z lekcji została w 100% poświęcona HTTP i dowiesz się z niej jak wysyłane są żądania i odpowiedzi, a także tzw. nagłówki, które będą dla nas niezwykle istotne. Chwilę później omówimy również bardzo ważne mechanizmy: Same- origin policy i CORS, które blokują możliwość wysyłania żądań AJAX do pewnych serwerów. Kiedy już będziesz rozumiał te niezwykle istotne koncepcje, przejdziemy do napisania pierwszego kodu, wysyłającego asynchroniczne żądanie do serwera. Następnie dowiesz się jak wysyłać, a także odbierać dane z serwera, umieszczać je na stronie oraz śledzić postęp zarówno wysyłania, jak i pobierania danych.W tym rozdziale na przestrzeni kilku lekcji napiszemy swoją własną bibliotekę AJAX, która pozwoli w niezwykle łatwy sposób wysyłać i odbierać dane. Skorzystamy w niej już w kolejnej lekcji, gdzie zobaczysz, jak wysłać wiadomość e-mail z użyciem AJAX i PHP po stronie serwera. Gotowy skrypt, będziesz mógł umieścić na własnej stronie internetowej. Na zakończenie tego rozdziału omówimy również dokładnie niezwykle sprytną technikę o nazwie JSONP, które pozwala wysyłać tzw. żądania “cross-origin”. Przekonasz się dlaczego taka technika powstała i jak współpraca klienta i serwera potrafi obejść zabezpieczenia przeglądarek.Kolejnym tematem omówionym w kursie będą Cookies, czyli tzw. ciasteczka. Dowiesz się czym są, w jakim celu istnieją, a także jak są ustawianie przez serwer. Co ciekawe, również z poziomu języka JavaScript będziemy mieli do nich dostęp, a zatem zobaczysz jak je ustawiać i odczytywać. Na tym etapie przyda nam się wiedza zdobyta w lekcji o protokole HTTP.W kursie znajdziesz również rozdział poświęcony w 100% wyrażeniom regularnym. To mechanizm języka, który pozwala dopasowywać tekst do definiowanych przez nas wzorców. Wyrażenia regularne potrafią być bardzo zaawansowane i odstraszać, dlatego rozłożymy je na czynniki pierwsze, byś dokładnie je zrozumiał. Na przestrzeni wielu lekcji dowiesz się jakie są specjalne symbole wykorzystywane przy wyrażeniach regularnych, czym są kwantyfikatory, kotwice czy np. grupowanie. Następnie przejdziemy do wykorzystania wyrażeń regularnych w języku JavaScript. Poznasz zarówno metody obiektu RegExp jak i te dostępne na obiekcie String. Dzięki nim będziemy mogli wyszukiwać np. adresów e- mail w podanym tekście, usuwać je lub zamieniać na coś innego. Jako praktyczny projekt, stworzymy “Antybluzgacz”. Wykorzystamy do tego celu programowanie obiektowe, a sama aplikacja będzie pozwalała filtrować wpisywany przez użytkownika tekst wiadomości i wyłapywać w nim niecenzuralne słowa. Wszystkie z nich zamienimy na przypadkową reprezentację znaków, np. $#!@%^. Ten projekt pokaże Ci nie tylko jak korzystać z wyrażeń regularnych, ale także jak profesjonalnie pracować z kodem JavaScript.W przedostatnim rozdziale tego kursu znajdziesz lekcje związane z dobrymi praktykami pracy. Omówimy tzw. “strict mode” języka JavaScript, zagadnienia związane z minifikacją i konkatenacją skryptów, sprawdzaniem poprawności pisanego kodu oraz delegacją zdarzeń DOM.Na końcu kursu znajdziesz 10 krótkich lekcji z serii Tips & Tricks, które przybliżą Ci wiele ciekawych konstrukcji języka JavaScript, a także technik na rozwiązanie różnych problemów. Zobaczysz np. jak wczytać obrazy w tle czy jak wyświetlić na pasku tytułowym witryny migające powiadomienie.Podsumowując, kurs ten jest dopełnieniem wiedzy z zakresu języka JavaScript i Obiektowego Modelu Dokumentu z kursu “JavaScript od Podstaw”. Poprzedni kurs nie jest wymagany, lecz jego przerobienie z pewnością pozwoli dużo lepiej przyswoić wiedzę z tego kursu, gdyż były one przygotowywane równocześnie. Oba te materiały, pozwolą od zera, wskoczyć na naprawdę wysoki poziom rozumienia języka, a także dobrych praktyk pisania kodu.

Kurs JavaScript w Praktyce to między innymi:

 • Omówienie koncepcji OOP
 • Dziedziczenie prototypowe
 • Domknięcia
 • Format danych JSON
 • Praca z AJAX
 • Cookies
 • Wyrażenia regularne
 • “strict mode” w JavaScript
 • Praktyczne projekty
 • Niezliczona ilość sztuczek i dobrych praktyk
 • I wiele, wiele więcej!

Dla kogo jest ten kurs?

Do tego kursu mogą jednak przystąpić wszystkie osoby, które znają już podstawy języka HTML, CSS i JavaScript i chcą poszerzyć swoją wiedzę, a także spojrzeć zupełnie inaczej na ten język.

Dlaczego wybrać właśnie ten kurs?

 1. Kurs wideo to najbardziej efektywna a zarazem najprzyjemniejsza forma nauki. Jest on tak prowadzony, byś cały czas mógł go śledzić z zainteresowaniem i zaangażowaniem, a także czerpać satysfakcję ze zdobytej wiedzy!
 2. Wiedza, którą otrzymujesz w tym kursie, to nie tylko sucha teoria, ale również wskazówki od praktyka z wieloletnim doświadczeniem, dzięki którym dużo łatwiej będzie Ci opanować materiał i pracować efektywniej.
 3. Uczysz się na praktycznych przykładach. Kurs, który masz przed sobą to esencja praktycznej wiedzy i doświadczenia a także wzorów, które oszczędzą Ci godziny pracy i poszukiwań.
42 minuty

JavaScript bez Tajemnic

Scope, this, closure i typy złożone

JavaScript nieustannie się rozwija i stopniowo pojawiają się w nim funkcje, które usprawniają pracę lub adresują określone problemy. Jednak ze względu na konieczność zachowania wstecznej kompatybilności, pewne elementy pozostają niezmienne co jest jednocześnie zaletą i wadą. Podczas nauki JavaScriptu można spotkać zagadnienia, które często sprawiają problemy nawet doświadczonym programistom. Na podstawie przeprowadzonej ankiety, zrobiliśmy ich listę i te najczęściej spotykane opracowaliśmy tak, aby były zrozumiałe dla każdej osoby posiadającej podstawy znajomości tego języka.

Adam Gospodarczyk

2 godziny 14 minut

Kurs GraphQL

Techniki Pracy

Na przestrzeni ostatnich lat GraphQL stał się bardzo popularny. Coraz więcej firm inwestuje w GraphQL ze względu na rewolucyjne podejście do pobierania danych oraz jego prostotę. Dlatego, jeżeli spojrzymy na rynek pracy to możemy zobaczyć, że GraphQL staję się pewnego rodzaju "must have", którego z pewnością warto się nauczyć. W tym Kursie poznasz podstawy GraphQL i dowiesz się, jak możesz wykorzystać go w codziennej pracy i projektach.

Przemysław Nowak

1 godzina

Co nowego w EcmaScript 2018

EcmaScript 2015 to standard znany szerzej pod skrótem ES6. To jak do tej pory największa jednorazowa zmiana w specyfikacji, na której bazuje język JavaScript. Co ważne, standard ten zapoczątkował ruch w kierunku ciągłego rozwoju tego języka, a twórcy specyfikacji podjęli wyzwanie wydawania kolejnych wersji każdego roku. I tak w 2016 i 2017 roku otrzymaliśmy kilka nowości. Nie były one przełomowe, nie było ich również tak wiele, jak w roku 2015. Taki bowiem był cel, aby wydawać nowe standardy częściej, ale z mniejszą liczbą zmian. <br><br> W roku 2018 planowane jest wydanie kolejnej wersji standardu - EcmaScript 2018. I choć prace nad nim nie zostały jeszcze ukończone, to już kilka propozycji znalazło się w fazie 4, a więc są zatwierdzone, a kilka wciąż pozostaje w fazie 3, mając szansę na dostanie się do standardu. <br><br> W tym warsztacie przyjrzymy się wszystkim nowościom, z których już dziś można korzystać, usprawniając swoją pracę z kodem JavaScript. Poprzednie wersje, tj. 2015+ omówliśmy już szczegółowo w <a href="https://eduweb.pl/kursy/javascript/ecmascript6-nowy-standard-javascript.html">kursie EcmaScript 2015</a>. <br><br> Na warsztat zaprasza Piotr Palarz.

Piotr Palarz

1 godzina

Progressive Web Apps - Service Workers

Progressive Web Apps to termin określający aplikacje internetowe, spełniające pewne kryteria. Aplikacje te powinny być niezawodne, szybkie i angażujące. Pod tymi słowami kluczowymi kryją się jednak konkretne techniki i technologie, które należy zastosować, by aplikację określić tym mianem. Jedną z nich jest serwowanie treści zawsze z użyciem bezpiecznego protokołu HTTPS, dostosowanie widoku do urządzeń mobilnych czy możliwość wyświetlania treści bez aktywnego połączenia z internetem.<br><br> W tym warsztacie omówimy po krótce całą "checklistę" dla PWA, a także skupimy się dokładniej na jednym z aspektów takich aplikacji - na ich działaniu w trybie offline. Przyjrzymy się technologii o nazwie Service Workers, która takie zadanie umożliwia. Zobaczysz jak zarejestrować "workera", a także jak za jego pomocą serwować treści z pamięci podręcznej. Zareagujemy również na ponowne połączenie z internetem, by prezentować użytkownikom aktualne treści, gdy tylko to możliwe.<br><br> Na warsztat zaprasza Piotr Palarz.

Piotr Palarz

1 godzina 50 minut

Co nowego w ES6

ES6 to potoczna nazwa, która określa najnowszą wersję specyfikacji EcmaScript, na której z kolei bazuje język JavaScript. Specyfikacja ta oficjalnie zadebiutowała w 2015 roku pod nazwą EcmaScript 2015, wnosząc do języka bardzo wiele nowych funkcji oraz poprawek. I choć wydana została już kolejna wersja EcmaScript 2016 i corocznie wydawane będą następne wersje, to nie wnoszą one jednorazowo tak wiele zmian jak ta z 2015 roku. <br><br> W warsztacie tym przyjrzymy się większości z nowych funkcjonalności w ES6, takim jak nowe słowa kluczowe do tworzenia zmiennych, zmiany w funkcjach czy nowy zapis dla klas. Dowiesz się również jak pracować z modułami, jak korzystać z operatorów rest i spread, jak dekomponować obiekty, wykorzystywać iteratory czy tworzyć tzw. promise. <br><br> I choć nowoczesne przeglądarki świetnie wspierają nowy standard, to wciąż bezpieczną i dobrą praktyką jest transpilowanie kodu napisanego w ES6 do poprzedniego standardu - ES5. Dowiesz się zatem jak takie zadanie wykonać automatycznie z użyciem Babel. To najlepszy czas na to, by tworzyć nowoczesny kod z użyciem najnowszych funkcji języka JavaScript! <br><br> Na warsztat zaprasza Piotr Palarz.

Piotr Palarz

10 godzin 43 minuty

Kurs EcmaScript 6

Nowy Standard JavaScript

Kurs, który masz przed sobą, to 10-godzinna przygoda z najnowszą edycją języka JavaScript. Mowa tutaj konkretnie o specyfikacji EcmaScript 2015, która do języka JavaScript wprowadziła bardzo wiele nowości. Jeśli zatem spotkałeś się z określeniem ES6 lub EcmaScript 6, to chodzi właśnie o tę specyfikację. Nowości, które zostały dodane do języka to z jednej strony nowy, ulepszony zapis, który pozwala realizować dokładnie te same zadania, które mogliśmy wykonać do tej pory, a z drugiej strony pewne nowe konstrukcje, których działania nie da się odwzorować w starszej wersji języka. Pisanie kodu ES6 to dzisiaj standard, a znajomość tej specyfikacji to konieczność, aby utrzymać się na rynku pracy lub postawić na nim pierwsze kroki. Warto zatem poznać wszystkie nowości, które się z nią wiążą.

Piotr Palarz

1 godzina 44 minuty

Nowoczesny Workflow z Webpack 2

Webpack to narzędzie, które w ostatnim czasie zyskuje ogromne uznanie wśród Front-end Developerów. Nie dzieje się tak jednak bez przyczyny, gdyż korzystanie z webpacka znacznie ułatwia tworzenie nowoczesnych, rozbudowanych aplikacji internetowych, a narzędzie to stało się nawet częścią angular-cli dostępnego w <a href="https://eduweb.pl/kursy/javascript/angular2-od-podstaw.html">Angular 2</a>. <br><br> W warsztacie tym poznasz narzędzie webpack 2 od podstaw. Napiszemy wspólnie każdą potrzebną linijkę w pliku konfiguracyjnym, a poszczególne zagadnienia rozłożymy na czynniki pierwsze. Zrozumienie idei, jaka kryje się za webpackiem, jest kluczowe do odpowiedniego wykorzystania tego narzędzia. Jest to bowiem tzw. bundler kodu. Ale co to oznacza? Czym różni się od <a href="https://eduweb.pl/live/automatyzacja-z-gulp.js">Gulpa</a> czy <a href="https://eduweb.pl/live/wprowadzenie-do-grunt-js">Grunta</a>? Ten warsztat odpowie na wszystkie te pytania. Dodatkowo dowiesz się jak pracować z modułami ES6, jak transpilować kod ES6 do ES5 z użyciem Babel oraz jak pracować z kodem SASS wprost w swoich modułach. <br><br> Kiedy zrozumiesz jak działa webpack, bez trudu stworzysz swój wymarzony workflow! <br><br> Na warsztat zaprasza Piotr Palarz.

Piotr Palarz

1 godzina

Tworzenie Aplikacji CMS z KeystoneJS cz.2

Zobaczysz jak przygotowaną w <a href="http://eduweb.pl/live/tworzenie-aplikacji-cms-z-keystonejs-cz.-1">poprzednim warsztacie (klik)</a> bazę rozwinąć o nowe możliwości. Dodamy funkcjonalności pozwalające na rejestrację zewnętrznych użytkowników, a także dodawanie przez nich ogłoszeń, którymi będzie można zarządzać wprost z przyjaznego panelu administracyjnego. <br><br> Te dwa warsztaty pokażą Ci niemal wszystko co jest potrzebne, by tworzyć zaawansowane aplikacje CMS z użyciem KeystoneJS. <br><br> Na warsztat zaprasza Piotr Palarz.

Piotr Palarz

1 godzina

Tworzenie Aplikacji CMS z KeystoneJS cz. 1

Node.js to świetna platforma do tworzenia nowoczesnych oraz wydajnych aplikacji webowych. Wraz z jej rozwojem, pojawiają się nowe projekty, moduły czy frameworki, które jeszcze bardziej ułatwiają budowanie takich aplikacji. Jednym z najciekawszych frameworków zbudowanych na tej platformie jest KeystoneJS, który umożliwia łatwe tworzenie systemów CMS. Z tego warsztatu dowiesz się jak zainstalować KeystoneJS, a także jak na bazie tego frameworku zbudować prosty blog z możliwością zarządzania treścią. Następnie stworzymy własny typ wpisów - ogłoszenie - i będzie to baza pod drugą część tego warsztatu, <a href="http://eduweb.pl/live/tworzenie-aplikacji-cms-z-keystonejs-cz.2">którą znajdziesz tutaj (klik)</a>. <br><br> Zobaczysz, że tworzenie aplikacji z dostępnym panelem administracyjnym może być naprawdę proste i przyjemne. <br><br> Na warsztat zaprasza Piotr Palarz.

Piotr Palarz

1 godzina

Techniki budowania biblioteki JavaScript

jQuery to najpopularniejsza biblioteka JavaScriptowa na świecie. Nie byłoby tak jednak, gdyby nie fakt, iż jest ona bardzo dobrze zbudowana, funkcjonalna i ciągle rozwijana. Sam być może znasz już język JavaScript, lecz zastanawiasz się, w jaki sposób tworzone są tak znakomite projekty jak jQuery.<br><br> W tym warsztacie poznasz co nieco historii biblioteki jQuery, a także dowiesz się, w jaki sposób została zbudowana. Przyjrzymy się najlepszym praktykom budowania własnej biblioteki JavaScriptowej, sposobom pracy nad jej kodem przez wiele osób, a także jej dystrybucji.<br><br> Na warsztat zaprasza Piotr Palarz.

Piotr Palarz

7 godzin 59 minut

Kurs Programowanie w jQuery

w Praktyce

Poznaj jQuery, czyli najbardziej popularną bibliotekę JavaScript na Świecie! Z jQuery korzystają niemal wszystkie nowoczesne serwisy WWW, a nasz Kurs stanowi niezwykle praktyczne i wyczerpujące omówienie tej biblioteki od podstaw, aż po bardziej zaawansowane techniki. Jeśli znasz już HTML i CSS oraz przynajmniej podstawy JavaScript, jQuery to kolejna obowiązkowa pozycja na Twojej drodze do tworzenia świetnych serwisów internetowych.

Piotr Palarz

10 godzin 55 minut

Kurs JavaScript

od Podstaw

Kurs traktuje o jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie. Materiał przeznaczony jest dla wszystkich osób, które znają już podstawy HTML i CSS i chciałyby przejść poziom wyżej i dodać do swoich stron dynamiczności. W kursie nie brakuje praktycznych przykładów, które celowo zostały ułożone tak, aby wykorzystać w nich jak najwięcej zdobytej wiedzy. Ponadto, oprócz podstaw samego języka JavsScript, poruszamy również tematy zawiązane z Obiektowym Modelem Dokumentu. Dzięki wyraźnemu rozdzieleniu tych dwóch zagadnień, będziesz mógł w przyszłości wykorzystać język JavaScript także do innych zastosowań, nawet poza przeglądarką internetową!

Piotr Palarz

1 godzina 3 minuty

Logowanie i autentykacja użytkowników w Express.js

Tym razem poszerzymy wiedzę zdobytą w kursie <a style="color: #1696c5" href="http://eduweb.pl/kursy/javascript/nowoczesne-aplikacje-webowe-backbone.html">Nowoczesne Aplikacje Webowe z Backbone.js</a> o tematy związane z logowaniem i autentykacją użytkowników. <br><br> Dowiesz się jak przechowywać w bazie danych MongoDB dane użytkownika wraz z zaszyfrowanym hasłem, jak stworzyć mechanizm logowania wykorzystujący w połączeniu z Express.js sesje, a także jak to wszystko połączyć z aplikacją bazującą na Backbone.js, którą stworzyliśmy we wspomnianym kursie. <br><br> Na warsztat zaprasza Piotr Palarz. </body> </html>

Piotr Palarz

1 godzina 28 minut

Wprowadzenie do CoffeeScript

Spędzasz dużo czasu na pisaniu aplikacji w JavaScript? A może nie kodujesz w JS bo nie podoba Ci się jego składnia? W takim razie musisz sprawdzić CoffeeScript! CoffeScript to język programowania kompilowany do JavaScriptu. Aby zwiększyć czytelność kodu, jego składnia jest inspirowana Rubym oraz Pythonem. Pisząc aplikacje w CoffeScript, twój kod może być krótszy o 1/3 w porównaniu do jego JavaScriptowego odpowiednika, a to wszystko bez utraty wydajności! W trakcie tego warsztatu, poznasz podstawową składnię tego języka, a także zobaczysz jak CoffeeScript sprawdza się w praktyce podczas tworzenia aplikacji todo-listy "CoffeeTasks". Pracujesz na codzień z jQuery? To świetnie, podczas warsztatu dowiesz się jak pisać aplikacje w CoffeeScript z wykorzystaniem biblioteki jQuery. <br/><br/> Serdecznie zapraszam, Maciej Żukiewicz

Maciej Żukiewicz

1 godzina

Optymalizacja Stron WWW dla Urządzeń Mobilnych

W dobie coraz szybszego internetu często zapominamy o dobrej optymalizacji tworzonych przez nas stron i aplikacji internetowych. Powodów jest wiele: niewiedza, ignorancja, brak czasu. Ważna jest jednak świadomość, jak źle zoptymalizowane witryny, a dokładnie czas ich ładowania, wpływają na straty w prowadzonym biznesie. <br><br> Wiele z przeprowadzonych badań mówi jasno: internauci są dość wymagający i czas ładowania strony dłuższy niż 3 sekundy, potrafi ich skutecznie zniechęcić do dalszego oczekiwania. I co ciekawe, mówimy tutaj o czasie ładowania na urządzeniach mobilnych. Jednak nie tylko odwiedzający nasze witryny stawiają dla nas wysokie wymagania, gdyż od jakiegoś czasu również mechanizmy indeksujące wyszukiwarek internetowych gratyfikują strony dostosowane do urządzeń przenośnych, ale także dobrze zoptymalizowane. <br><br> Jeśli zatem jesteś osobą prowadzącą biznes online lub Web Developerem, który chce dobrze wykonać swoją pracę, powinieneś znać wszystkie tajniki optymalizacji stron internetowych dla urządzeń mobilnych. <br><br> W warsztacie tym poznasz więcej danych pochodzących z badań i statystyk, a następnie dowiesz się jakie kroki należy podjąć aby zbadać poziom zoptymalizowania witryny za pomocą popularnych narzędzi. Nie zabraknie również solidnego omówienia technicznych aspektów, które wpływają na czas ładowania się witryn internetowych, a także wielu przydatnych technik, które pozwolą się z tymi problemami uporać. <br><br> Jeśli zatem chcesz zoptymalizować swoją stronę internetową, by bardzo szybko wczytywała się na urządzeniach mobilnych, nawet podłączonych do sieci 3G, to koniecznie powinieneś wziąć udział w tym warsztacie. <br><br> Do usłyszenia, <br> Piotr Palarz

Piotr Palarz

11 godzin 32 minuty

Nowoczesne Aplikacje Webowe

w Backbone.js

Poznaj framework JavaScript MV* Backbone.js od A do Z i przygotuj razem z autorem praktyczną, nowoczesną aplikację webową napędzaną danymi. Kurs, który dla Ciebie przygotowaliśmy, pozwoli Ci wkroczyć w fascynujący świat tworzenia aplikacji webowych działających po stronie klienta! To podstawy które stanowią wprowadzenie do wszystkich tego typu materiałów na eduweb.pl i poza Backbone zawiera on cały proces przygotowania, wdrożenia aplikacji, refaktoryzacji kodu i wiele więcej! Będziemy pracować między innymi z technologiami Node.js, REST, Express.js czy MongoDB!

Piotr Palarz

1 godzina 32 minuty

Wprowadzenie do Grunt JS

W dzisiejszych czasach aplikacje webowe stają się coraz poważniejsze i liczą coraz więcej linijek kodu. Z tego powodu coraz trudniej pracuje się nad dużymi projektami, szczególnie, gdy wiele żmudnych zadań wykonujemy za każdym razem własnoręcznie. Tak jednak nie musi być, gdyż wraz z rozwojem branży, pojawiają się również nowe narzędzia, które ułatwiają nam wszystkim pracę. <br><br>Takim właśnie narzędziem jest Grunt.JS. To automator zadań, który wykona wiele z powtarzających się czynności za nas. Wystarczy, że odpowiednio skonfigurujemy nasz projekt instalując moduły i dostosowując zadania. Zobacz wprowadzenie do Warsztatu: <br><br> <iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/YJrOSEsFQLU?list=UUlpH0qhrmiq2HWO_FkUuTTg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <br><br> Czas poświęcony w naukę tego narzędzia zwróci się w przyszłości wielokrotnie. Mniej frustracji, więcej wolnego czasu! <br><br> Na warsztat zaprasza Piotr Palarz.

Grzegorz Róg

1 godzina

Techniki Ładowania CSS i JS - Script Loaders

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jaka jest prawidłowa kolejność umieszczenia skryptów oraz ich referencji w pliku HTML? Odpowiednie ładowanie skryptów ma ogromne znaczenie w kontekście wydajności Twojej witryny. Dowiedz się, jak przeglądarka parsuje pliki, czym są mechanizmy asynchroniczne a także jakie są sztuczki oraz techniki ładowania dodatkowych skryptów, które pozwolą Twojej witrynie działać sprawniej. <br><br> W tym warsztacie zajmiemy się tematem Script Loaderów, czyli narzędzi pozwalających na dynamiczne doładowywanie skryptów JavaScript czy też CSS. Poznasz takie rozwiązania jak LabJS, LazyLoad, BasketJS, YeapNope czy RequireJS. Dowiesz się również, jakie są różnice między tymi narzędziami oraz jak wybrać to odpowiednie, które pozwoli świadomie ładować skrypty w locie lub doładowywać je wtedy, gdy użytkownik wykonuje inne czynności na stronie. To wszystko znacznie zwiększy wydajność Twojej witryny. <br><br> Na Warsztat zaprasza Maciej Żukiewicz

Piotr Palarz

1 godzina 30 minut

Efekt Parallax na Stronie WWW

W tym Warsztacie poznasz od podstaw bardzo modny efekt Parallax, który możesz zastosować na swojej stronie WWW. Zajmiemy się dokładnym omówieniem podstawowych schematów wykorzystania Parallax na praktycznych przykładach. Przerobimy między innymi: <ul class="livelist"> <li>Poruszanie obiektami w zależności od położenia kursora myszy</li> <li>Scrollowanie stron z efektem Parallax</li> <li>Slider z wykorzystaniem jQuery Parallax i CSS3</li> </ul> <br> Przykłady zastosowania efektu Parallax znajdziesz na tych stronach WWW: <br> <p> <a href="http://www.zensorium.com/tinke/">http://www.zensorium.com/tinke/</a><br> <a href="http://www.ok-studios.de/home/">http://www.ok-studios.de/home/</a><br> <a href="http://www.intacto10years.com/">http://www.intacto10years.com/</a><br> </p> Na Warsztat zaprasza Maciej Żukiewicz.

Grzegorz Róg

1 godzina 20 minut

Responsive Web Design i Foundation

Tym razem na warsztat weźmiemy responsywne strony www i na przykładzie layoutu złożywmy w pełni responsowną stronę wyświetlającą się ze zmienną strukturą zależną od rozdzielczości ekranu na jakiej jest wyświetlana. Dodatkowo pokażę jak szybko i automatycznie przerobić długie menu widziane w rozdzielczości PC na selectbox'a widzianego w rozdzielczości smartfonowej. <br><br> Serdecznie zapraszam, Mateusz Manaj

Grzegorz Róg

1 godzina 16 minut

Pluginy do jQuery

Jeśli na co dzień korzystasz z biblioteki jQuery, jest niemal pewne, że wykorzystujesz również stworzone przez aktywną społeczność wtyczki (pluginy), które w prosty sposób rozszerzają możliwości podstawowej biblioteki. Wtyczki bywają mniej lub bardziej zaawansowane i być może do tej pory sądziłeś, że stworzenie własnego rozszerzenia jest zadaniem trudnym i skomplikowanym. <br><br> Pocieszę Cię, to wcale nie prawda! W warsztacie, który masz przed sobą, dowiesz się w jaki sposób stworzyć własną wtyczkę do jQuery. Zaczniemy od absolutnych podstaw i omówienia dobrych praktyk, którymi należy się kierować, by tworzyć dobry kod. Następnie stworzymy kilka prostych przykładowych wtyczek (zaczerpniętych z codziennej pracy), dzięki którym zrozumiesz mechanizm działania pluginów jQuery oraz dowiesz się kiedy i dlaczego warto zamiast standardowych funkcji tworzyć rozszerzenia. <br><br> Zapraszam, Piotr Palarz

Maciej Żukiewicz

1 godzina

jQuery i Ajax

Podczas warsztatu jQuery i AJAX opowiem Ci czym jest metodyka AJAX. Na praktycznych przykładach zaprezentuję również paletę metod biblioteki jQuery. Dzięki nim będziesz mógł przyspieszyć swoją pracę w tej metodyce, a także uczynić ją bardziej przyjemną.<br><br> Na Warsztat zaprasza Maciej Żukiewicz.

Maciej Żukiewicz

1 godzina

JavaScript i Ajax - Wprowadzenie

Zobacz Warsztat na temat połączenia JavaScriptu z metodyką Ajax, która pozwala na asynchroniczne przesyłanie danych z serwera, bez konieczności odświeżania strony WWW. Ajax to bardzo popularna technologia, którą można spotkać niemal na wszystkich dynamicznych stronach. Przykładem może być umieszczanie zakupów w koszyku. W warsztacie poznamy podstawy komunikacji Ajax oraz zajmiemy się opracowaniem kilku praktycznych przykładów. <br><br> Na Warsztat zaprasza Maciej Żukiewicz.

Maciej Żukiewicz

Autor: Piotr Palarz

Web Developer

Web Developer. Na co dzień tworzy strony i aplikacje internetowe. Pasjonat technologii webowych, miłośnik JavaScriptu oraz grafik hobbysta. W wolnych chwilach stale poszerza swoją wiedzę, czyta, publikuje w Internecie, a także stara się aktywnie spędzać czas z dala od ekranu monitora.

Recenzje Kurs JavaScript

5

35 dodanych ocen

2016-01-04

Gratulacje dla autora kursu. Rewelacyjne kursy!. Na coś takiego czekałem. JavaScript to podstawa i potęga obecnych stron, ma on w sobie pewne tajemnice, na które nie zwracamy uwagi. Pan Piotr świetnie je ujawnia w pokazywanych przykładach. Pozdrawiam Pana Piotra. Well done! :)

Andrzej Stasinski

2016-03-31

Kolejne 10 godzin mocnej dawki wiedzy. Razem z podstawami JS to jeden z najlepszych dostępnych kursów.

Mariusz Folga

2016-11-25

Gdy wydaje się, że po przerobieniu podstawowego kursu JS wiemy już wszystko to Pan Piotr we wstępie wyprowadza nas z błędu. Bo tak naprawdę wiemy niewiele. Programowanie obiektowe, przepraszam... programowanie zorientowane obiektowo;) całkowicie zmienia sposób myślenia o JS. Rewelacyjny rozdział o wyrażeniach regularnych z ciekawym narzędziem, z którego na pewno będę korzystał. Do tego na deser Ajax... czego chcieć więcej?

Łukasz Dmitruk

2017-05-07

Świetne uzupełnienie do poprzedniego kursu JavaScript od podstaw. Przez te 10 godzin zostaje wytłumaczone mnóstwo zagadnień potrzebnych do samodzielnego tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych.

Przemysław Tyczyński

2018-01-18

Świetna kontynuacja kursu JS Podstawy gdzie po prostu poznajemy składnię i podstawowy JavaScript. W tym kursie możemy w 100% tą widzę wykorzystać poznając konkretne zagadnienia, "klasy", obiektowe programowanie etc. SUPER DZIAŁ z wyrażeniami regularnymi w JS!!! Nawet tylko tej tematyki warto kupić ten kurs. Polecam dopier po tych dwóch zabrać się za kolejny czyli jQuery - wtedy nie ma zaskoczenia czemu działa to tak a nie inaczej! Tzn. nie uczymy się na pamięć tylko w 100% wiemy jak to działa.

Kamil Fudali

2018-05-13

Wszystko fajnie wytłumaczone, jednak, niektóre aspekty omawiane za szybko i trzeba sie cofnac w stecz zeby coś załapać. Ale to tylko moje sposrzeżenie :)

Grzegorz Piaskowski

2018-05-27

Polecam kurs wszystko ok

Tomasz Warwas

2018-10-21

Kurs jest wysmienity

Dawid Owczarz

2019-10-26

Piotrek Palarz świetnie wszystko tłumaczy :)

Przemysław Szliep

2019-12-05

Podzielam zdanie, że jest to jeden z najlepszych, najbardziej rzetelnie poprowadzonych kursów.

Łukasz

2019-12-17

Bardzo dobry kurs. Polecam!

Rafał Hes

2019-12-18

Świetny kurs Polecam !

Paweł Wojdas

2019-12-24

Super kurs

Filip Ganski

2019-12-24

Super kurs

Filip Ganski

2019-12-24

Super kurs

Filip Ganski

2019-12-24

Super kurs

Filip Ganski

2020-02-01

Świetnie przygotowany kurs. Wszystko dokładnie wytłumaczone.

Grzegorz Szymczyk

2020-03-11

Genialny kurs

Tomasz Korenberg

2020-03-27

Niestety prowadzący trudne zagadnienia omawia zbyt szybko. Kodując projekt nie przestawia założeń konkretnych funkcji a jedynie klepie kod i potem tłumaczy co ma robić. Nie pobudza to widza do myślenia a jedynie wprawia w konsternację. Mimo dużej ilości materiału OPP zostało ściśnięte i raczej przeleciane niż wytłumaczone.

Sebastian

2020-04-16

Jest OK

Łukasz

2020-04-28

Świetna kontynuacja poprzedniego kursu :) oby tak dalej!

Daniel Suchecki

2020-04-29

Świetny kurs! Polecam!

Dawid Penkala

2020-05-18

Super, dała bym 5 gwiazdek jeśli było by więcej zadań

Celina Unger

2020-05-30

Świetna powtórka z podstaw dla mnie!

Karolina

2020-06-08

Świetna powtórka dla mnie!

Karolina

2020-06-09

Świetny kurs!

Jarosław

2020-06-25

Dobry, a nawet bardzo dobry kurs. Dobrze posiadać jakąś ogólną wiedzę o programowaniu, aby nie poczuć się zagubionym podczas kursu jako samouk.

Tomasz Mirkowicz

2020-07-05

Dobre uzupełnienie, do pierwszej części. Polecam.

Dominik Mendlikowski

2020-07-27

Rewelacyjnie ułożony kurs zawierający wszystko co niezbędne na temat JS. Zdecydowanie polecam kurs przed rozpoczęciem nauki Rect lub angular ponieważ wiedza zawarta w kursie znacznie ułatwi późniejsza naukę

Igor Kozakiewicz

2020-08-04

Super świetny kurs

Andrzej Łuszcz

2020-08-10

Polecam

Jacek

2020-08-11

Polecam !

Cyprian

2020-09-22

genialny kurs

Maciej Szostak

2020-10-21

najlepszy autor kursów o js na eduweb ...

Grzegorz Nęcka

2020-10-24

Na prawdę spoko kurs!

Tomasz

Ten kurs nie posiada jeszcze transkryptu. Choć bardzo się staramy, wygenerowanie transkryptów do wszystkich kursów jest bardzo czasochłonne. W wielu przypadkach wymaga zaangażowania drogiego oprogramowania i godzin pracy przy poprawianiu transkryptu tak, aby był on możliwie jak najlepszy.

Zależy nam na tym, aby przygotować transkrypty do wszystkich naszych treści. To jedyny sposób dla osób niedosłyszących, aby mogły wygodnie uczyć się technologii. Poza tym, transkrypty ułatwiają skanowanie kursu w poszukiwaniu informacji i jego indeksowanie.

Szukamy osób, które mogłyby nam pomóc w poprawianiu transkryptów. Jeśli masz chwilę wolnego czasu i interesuje Cię dany kurs, w zamian za taką pomoc chętnie udostępnimy Ci wybrany materiał. Wyślij swoje zgłoszenie tutaj, jeśli możesz pomóc nam rozwijać platformę.

 • Informacje
 • Lekcje

Autor: Piotr Palarz

Czas: 9 godzin 47 minut

Aktualizacja: 2020-05-12

 • Certyfikat w ramach Ścieżki
 • Dostęp z urządzeń przenośnych
 • Licencje dla firm i szkół
Podaruj w prezencie

Wstęp

 • Wprowadzenie

 • Jak ułożony jest kurs?

Programowanie obiektowe

 • Podstawowe pojęcia OOP

 • Jak działa dziedziczenie prototypowe

 • Dziedziczenie prototypowe - przykład

 • Tworzenie własnych konstruktorów

 • Korzystanie z prototypu

 • Przykład dziedziczenia wielokrotnego cz. 1

 • Przykład dziedziczenia wielokrotnego cz. 2

 • Metoda .toString

 • Rozszerzanie wbudowanych obiektów

 • Operator in oraz metoda hasOwnProperty

 • Problemy z this

 • Metody .call i .apply

 • Metoda .bind

Domknięcia

 • Czym są domknięcia?

 • Prywatność w JavaScript

JSON

 • Czym jest JSON?

 • Obiekt JSON

 • Serializowanie obiektów

AJAX

 • Jak działa protokół HTTP?

 • Czym jest AJAX?

 • Same-origin policy i CORS

 • Same-origin policy i CORS w akcji

 • Wysyłanie żądania

 • Obsługa zdarzeń

 • Wysyłanie danych

 • Śledzenie postępu

 • Własna biblioteka AJAX cz. 1

 • Własna biblioteka AJAX cz. 2

 • Własna biblioteka AJAX cz. 3

 • Wysyłanie maila z AJAX i PHP

 • Jak działa JSONP?

Cookies

 • Czym są ciasteczka?

 • Ustawianie ciasteczek

 • Odczytywanie ciasteczek

Wyrażenia regularne

 • Czym są wyrażenia regularne?

 • RegExp w JavaScript

 • Dostępne symbole

 • Kwantyfikatory

 • Greedy i non-greedy

 • Kotwice

 • Grupowanie

 • Lookahead

 • Przechwycone fragmenty tekstu

 • Backreference

 • Metoda .exec

 • Metoda .test

 • Metoda .match

 • Metoda .search

 • Metoda .replace

 • Metoda .split

 • Praktyczny projekt - “Antybluzgacz” cz. 1

 • Praktyczny projekt - “Antybluzgacz” cz. 2

Dobre praktyki pracy z JavaScript

 • Strict Mode

 • Minifikacja i konkatenacja skryptów

 • Lintery kodu

 • Delegacja zdarzeń DOM

Tips & Tricks w JavaScript

 • Trick1 - Najwiekszy elementy w tablicy

 • Trick2 - Konwersja obiektów tablico-podobnych na tablice

 • Trick3 - Okreslenie, czy jeden element zawiera drugi

 • Trick4 - Preload obrazów w tle

 • Trick5 - Wylaczenie arkusza stylów

 • Trick6 - Wysylanie informacji bez uzycia AJAX

 • Trick7 - Wyswietlanie powiadomien w tytule strony

 • Trick8 - Tworzenie kopii obiektu

 • Trick9 - Kodowanie base64

 • Trick10 - Usuwanie elementu tablicy

BONUS

 • Instalacja serwera Apache, PHP i MySQL dla OS X

 • Instalacja serwera Apache, PHP i MySQL dla Windows

Zakończenie

 • Co dalej?

 • Podsumowanie