Kurs Java

Wprowadzenie

Lekcje

Ten kurs nie posiada jeszcze transkryptu. Choć bardzo się staramy, wygenerowanie transkryptów do wszystkich kursów jest bardzo czasochłonne. W wielu przypadkach wymaga zaangażowania drogiego oprogramowania i godzin pracy przy poprawianiu transkryptu tak, aby był on możliwie jak najlepszy.

Zależy nam na tym, aby przygotować transkrypty do wszystkich naszych treści. To jedyny sposób dla osób niedosłyszących, aby mogły wygodnie uczyć się technologii. Poza tym, transkrypty ułatwiają skanowanie kursu w poszukiwaniu informacji i jego indeksowanie.

Szukamy osób, które mogłyby nam pomóc w poprawianiu transkryptów. Jeśli masz chwilę wolnego czasu i interesuje Cię dany kurs, w zamian za taką pomoc chętnie udostępnimy Ci wybrany materiał. Wyślij swoje zgłoszenie tutaj, jeśli możesz pomóc nam rozwijać platformę.

 • Informacje
 • Lekcje
Wykup w abonamencie od 79zł
Przetestuj za darmo przez 7 dni!

Autor: Rafał Solarski

Czas: 8 godzin 30 minut

Aktualizacja: 2019-05-29

 • Certyfikat w ramach Ścieżki
 • Dostęp z urządzeń przenośnych
 • Licencje dla firm i szkół
Podaruj w prezencie

Wstęp

 • Wprowadzenie

 • Narzędzia

JVM

 • Wprowadzenie do visualVm i monitorowania procesu JVM

 • Heap i heap dump

 • Logi GC

 • Thread dump

Wyrażenia regularne

 • Kompilowanie i sprawdzanie dopasowania

 • Pisanie wyrażeń regularnych

 • Grupy i regiony

 • Iterowanie po wystąpieniach

 • Dzielenie tekstu

Typy generyczne

 • Podstawowy syntax

 • Wildcards

 • Raw types

 • Ograniczenia i podsumowanie

Wyrażenia lambda i strumienie

 • Interfejsy funkcyjne i lambdy

 • Wprowadzenie do strumieni

 • Dodatkowe właściwości strumieni

 • Dobre praktyki 1

 • Dobre praktyki 2

 • Dobre praktyki 3 - Wyjątki w lambdach

Kolekcje

 • Wstęp

 • Optional

 • List

 • Equals and Hashcode

 • Map

 • Set

 • Queue and Deque

Pliki i strumienie IO

 • Wstęp do pracy z plikami

 • Sposoby czytania pliku

 • Czytanie z pliku

 • Buforowanie odczytu

 • Zapis do pliku

 • Kodowanie pliku

 • Dostęp swobodny (Random Access)

 • Path

 • Metawiedza

 • Files - Operacje na plikach i pliki tymczasowe

Data i czas

 • Czas lokalny

 • Czas strefowy

 • Parsowanie i formatowanie

 • Arytmetyka na typach przechowujących czas

Współbieżność

 • Wstęp do współbieżności

 • Thread

 • ExecutorService

 • Future

 • CompletableFuture

 • Visibility problem

 • Race condition

 • Deadlock

 • Współbieżność - Projekt - Wymagania

 • Współbieżność - Projekt - Implementacja

JDBC - Praca z bazą danych

 • Wstęp do JDBC

 • Instalacja JDBC Driver

 • Podstawowa praca

 • PreparedStatement i SQL injection

 • Transakcje

Projekt

 • Wymagania

 • Model

 • Interfejs repozytorium

 • Implementacja repozytorium

 • Interfejsy do eksportu i loadu

 • CLI

 • Fat JAR

 • Zakończenie