Kurs C Sharp

Słowem wstępu

Lekcje

Ten kurs nie posiada jeszcze transkryptu. Choć bardzo się staramy, wygenerowanie transkryptów do wszystkich kursów jest bardzo czasochłonne. W wielu przypadkach wymaga zaangażowania drogiego oprogramowania i godzin pracy przy poprawianiu transkryptu tak, aby był on możliwie jak najlepszy.

Zależy nam na tym, aby przygotować transkrypty do wszystkich naszych treści. To jedyny sposób dla osób niedosłyszących, aby mogły wygodnie uczyć się technologii. Poza tym, transkrypty ułatwiają skanowanie kursu w poszukiwaniu informacji i jego indeksowanie.

Szukamy osób, które mogłyby nam pomóc w poprawianiu transkryptów. Jeśli masz chwilę wolnego czasu i interesuje Cię dany kurs, w zamian za taką pomoc chętnie udostępnimy Ci wybrany materiał. Wyślij swoje zgłoszenie tutaj, jeśli możesz pomóc nam rozwijać platformę.

 • Informacje
 • Lekcje
Wykup w abonamencie od 79zł
Przetestuj za darmo przez 7 dni!

Autor: Mateusz Manaj

Czas: 7 godzin 30 minut

 • Certyfikat w ramach Ścieżki
 • Dostęp z urządzeń przenośnych
 • Licencje dla firm i szkół
Podaruj w prezencie

Wstęp

 • Słowem wstępu

 • Co dobrze wiedzieć przed kursem ?

 • Czym jest C# ?

 • Krótka historia

Podstawy i założenia

 • Jak tworzyć w C# ?

 • Hello World

 • Interfejs Visual Studio Express 2010

 • Interfejs Visual Studio Express 2013

 • Pokazanie struktury plikow i ułożenia kodu projektu aplikacji

Cechy języka w praktyce

 • Zmienne w C#

 • Przestrzenie nazw

 • Jak korzystać z ustawień?

 • Jak korzystać z paramterów uruchomieniowych?

 • Odczyt danych z klawiatury

 • Struktury warunkowe if - else if - else

 • Struktura switch - case - break

 • Wyrażenia i operatory

 • Stałe i enumeratory

 • Pętle

 • Wstęp do metod

 • Typy danych

 • Praca z liczbami w C#

 • Praca z ciągami znakowymi

 • Zasięg zmiennych

 • Konwersja typów

OOP w C#

 • Programowanie obiektowe - wstęp

 • Klasa TextWriter

 • Dostęp do metod i właściwości

 • Właściwości (inaczej)

 • Konstruktor

 • Zaawansowane użycie metod klasy Pendrive

 • Elementy statyczne klasy i metody typu extension

 • Dziedziczenie klas

 • Interfejsy

 • Klasy abstrakcyjne

 • Klasy wyjątków i obsługa błędów

Kolejkowanie i przechowywanie informacji

 • Tablice

 • Użycie klasy ArrayList

 • Użycie klasy Stack (Stos)

 • Użycie klasy Queue (Kolejka)

 • Słowniki i Hashtable

 • Dynamiczna lista parametrów metod

 • Parametry referencyjne

 • Parametry opcjonalne i ich nazewnictwo

Zaawansowane programowanie w C#

 • Polecenia preprocessora

 • Użycie delegacji w C#

 • Zdarzenia w C#

 • Pliki i katalogi

 • Breakpoint jako punkt przerwania

Praktyczny projekt

 • Projekt - Konsolowy serwis pogodowy

 • Projekt - Serwis pogodowy w GUI

Zakończenie

 • Zakończenie