Kontakt

Bio

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku 15-406 Białystok, ul. Odeska 1 Stanowisko: Informatyk Zakres wykonywanych prac i obowiązków: - zarządzanie, monitorowanie oraz rozwój sieci teleinformatycznej - zarządzanie dostępem zdalnym do systemów informatycznych, dostępem do sieci Internet - zarządzanie i konfiguracja adresacji IP oraz DNS w sieci oraz transmisja danych - zarządzanie systemami baz danych w zakresie: a) optymalizacji działania, b) archiwizacji i odtwarzania danych, c) dostępności dla systemów informatycznych - zarządzanie systemami do backupu w zakresie: a) archiwizacji zasobów instytucji, b) odtwarzanie niezbędnych danych, c) optymalizacji działania systemów backupowych - zarządzania portalami internetowymi w zakresie budowy, aktualizacji informacji i danych. - zarządzanie platformami sprzętowymi oraz systemami operacyjnymi - zarządzanie wszystkimi serwerami i sieciami instytucji. - wykonywanie czynności związanych z naprawą, modernizacją, usuwaniem awarii sprzętu komputerowego oraz usuwaniem zakłóceń w funkcjonowaniu oprogramowania komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach - przygotowywanie specyfikacji technicznych dotyczących sprzętu i oprogramowania, prowadzenie dokumentacji i udział w czynnościach wynikających z realizacji procedur zamówień publicznych oraz umów, zleceń, zamówień w zakresie realizowanych zadań - udzielanie konsultacji oraz przeprowadzanie instruktarzu stanowiskowego poszczególnym pracownikom biurowym

badge

Jesteś o krok od zdobycia odznaki!

Jednym z brakujących kursów jest . Opublikuj to w Strefie klienta i sprawdź, jak idzie innym użytkownikom.

Zdobyłeś specjalizację!

Gratulacje! Zdobyłeś specializację . Opublikuj to w Strefie klienta i sprawdź, jak idzie innym użytkownikom.

Odbierz rabat 15%