toInt() swift
Dawid Wąs
1/16/2019 | 3:33 PM

W kursie Tworzenia aplikacji iOS jest użyta metoda toInt() Konkretnie chodzi o kantor. " result.buy = Float ( userAmountTextField.text.toInt()! * 3 ) result.sell = Float ( userAmountTextField.text.toInt()! * 4 ) " Aktualnie toInt nie działa. Jak powinno wyglądać roziwązanie ?