[WordPress] Responsywne Menu
Sebastian Stochmial
3/6/2017 | 10:32 PM

Witam. Posługuje się fajna wtyczką do responsywnego menu pobraną z tego źródła: https://pl.wordpress.org/plugins/responsive-menu/. Problem mam taki, że w "responsive menu" ustawia się menu na sztywno, a mam niestety ;) dwie sztuki, dla polskiej wersji strony oraz niemieckiej. Poradzicie coś Panowie aby "responsive menu" wybierał menu dynamicznie? Może pójść inną drogą bez "responsive menu"?

Piotr Palarz
3/7/2017 | 9:53 AM

W takim wypadku lepiej byłoby nie korzystać z takiego pluginu i normalnie wyświetlać menu, a zamieniać go na responsywne za pomocą jakiegoś rozwiązania w JavaScript, które można będzie skonfigurować poza WordPressem, np.: http://responsive-nav.com/ Wtedy menu będzie wybierane na podstawie klasy lub id, które podamy przy uruchamianiu skryptu.