[Vue.js] Dodawanie elementów z textarea do tablicy
Dawid Rajski
5/7/2018 | 10:54 AM

jak przekazać elementy z textarea do tablicy tak żeby pojawiły się w liście? Wpisuję coś do textarea, a następnie za pomocą buttona wyświetla się to w

Dawid Rajski
5/15/2018 | 2:29 PM

Niestety nie udało mi się zrobić tego w liście, zrobiłem to w <p>

Załączony plik: im-app.zip
Adrian Kukowski
5/12/2018 | 1:25 PM

Możesz po kliknięciu na buttona wywołać metodę która odczyta zawartość textarea i np. metodą split rozbić po np. ',' lub spacji dodać je w pętli do tablicy i dopiero tą tablicę przypisać do obiektu przykładowo [ { stanowisko: 'jakies', todo: ['css','html','vue'] }, { stanowisko: 'jakies 2', todo: ['sprzatac','gotowac'] }, ] i w ul wyświetlać <li v-for="item in list.todo", w razie problemów pisz

Piotr Palarz
5/12/2018 | 11:40 AM

W tym momencie iterujesz po stringu, dlatego wyświetlają się pojedyncze znaki. Jeśli już jesteś w pętli, gdzie jest użytkownik, to po prostu wyświetl ten string, zamiast iterować po nim.

Dawid Rajski
5/7/2018 | 12:24 PM

Nie wiem czy ja coś robię źle, czy po prostu się nie zrozumieliśmy. W moim kodzie korzystając z takiego rozwiązania co prawda przekazujemy z textarea do <ul> jednak nie w formie array'a, a każdy znak jest traktowany jako osobny element listy

Załączony plik: index — kopia 122.html
Piotr Palarz
5/7/2018 | 11:37 AM

<textarea v-model="item"></textarea> a na kliknięcie buttona this.list.push(this.item) a samo <ul> z <li v-for="item in list">