[Porada] Bazy Danych
Uzytkownik Anonimowy
4/25/2016 | 5:40 PM

Witam, jakie są standardy tworzenie baz danych: jak powinno się nazywać tabele i kolumny - NAZWA, Nazwa czy nazwa ?

Marcin Lewtak
7/20/2016 | 11:17 PM

Jak po temacie lepiej zamykać temat

Łukasz Kononowicz
4/27/2016 | 12:08 AM

Ciąg dalszy: "- Nie powinny być terminem zastrzeżonym dla języka, np. nazwą instrukcji, funkcji lub klauzuli — w takim przypadku posługując się nazwą, trzeba będzie umieszczać ją w apostrofach. - Nie powinny kończyć się znakiem spacji. - Nie mogą zawierać znaków ukośnika /, lewego ukośnika \ i kropki.."

Łukasz Kononowicz
4/27/2016 | 12:06 AM

Wynalezione w sieci: "W przypadku serwera MySQL nazwy tabel i kolumn: - Mogą zawierać litery, cyfry i znaki specjalne - Mogą zawierać litery dowolnej wielkości, przy czym rozróżnianie dużych i małych liter zależy od konfiguracji systemu operacyjnego i samej bazy danych -Muszą być unikalne - niedopuszczalne jest istnienie w bazie kilku tabel lub w pojedynczej tabeli kilku kolumn o tej samej nazwie"

Uzytkownik Anonimowy
4/26/2016 | 10:26 AM

baza danych to MySQL i/lub PostgresSQL Users / USERS / users - jeśli chodzi o nazwę tabel?

Łukasz Kononowicz
4/26/2016 | 12:59 AM

Jakie konkretnie bazy danych masz na myśli ?

Marcin Niesyn
4/25/2016 | 10:09 PM

Co do tabel to jeszcze istotną kwestią czy nazwy są mnogie czy pojedyncze np User czy Users, z reguły pojedyncze ale to kwestia ustaleń.

Pawel Sierny
4/25/2016 | 8:37 PM

To wszystko jeszcze zależy jaka baza danych... Ogólnie jest zasada, że nie używamy polskich znaków i nie używamy spacji (wyrazy łączymy podkreślnikiem lub myślnikiem). Niektórzy używają metody wielbłąda, czyli bez spacji, ale wszystko z dużych liter - ale nie wiem czy o to dokładnie chodziło...