[PHP] Cofanie się w include
Daniel Dąbrowski
12/8/2015 | 1:35 PM

Jak się cofnąć o kilka katalogów używając include?

Krzysztof Branecki
12/8/2015 | 4:46 PM

../../ Każde ../ cofa Cię o jeden katalog w tył.