[PHP] archive-posttype.php
Piotr Smałz
11/4/2015 | 4:39 PM

Cześć, Mam problem ze stworzeniem archiwum własnego typu postów. Nowa zakładka wyświetla się w panelu Wordpress i mogę stworzyć nowy post. Plik archive-posttype.php również jest stworzony. Do kodu tworzącego własny typ postu dodana jest linia 'has_archive' => true, . Już naprawdę nie wiem co mam robić. Nadpisuje i odświeżam permalinki w ustawieniach wordpressa i nadal nic - 404 page not found

Piotr Smałz
11/5/2015 | 12:30 PM

Kwestia dotyczyła permalinkow i tej zagadki też jeszcze nie rozwiązałem. Ogólnie chodzi o to że strony archiwów i single-post wyświetlają się tylko wówczas gdy w permalinkach jest /index.php/%category%/%post%/ nie wiem po co tam index.php? Ale bez jego dodania - 404 not ffound

Tomasz Haluch
11/5/2015 | 10:25 AM

Bez kodu to nie wiadomo archive-{posttype}.php add_action( 'init', 'create_post_type' ); function create_post_type() { register_post_type( 'oferty', array( 'labels' => array( 'name' => __( 'Oferty' ), 'singular_name' => __( 'Oferta' ) ), 'public' => true, 'has_archive' => true, ) ); }

Piotr Smałz
11/10/2015 | 11:06 AM

Dzięki za uwagę. Funkcja flush_rewrite_rules(); nie była potrzebna. Otóż okazuje się że na serwerze produkcyjnym wszystko działa jak należy, jedynie na localhoście coś jest nie tak. Ogólnie dziwna sprawa:)

Krzysztof Branecki
11/10/2015 | 10:15 AM

Nie załączył Pan pliku :)

Piotr Smałz
11/9/2015 | 8:35 AM

Próbuje dodać funkcję na różne sposoby ale żaden nie działa. Zamieszczam plik posttypes.

Tomasz Haluch
11/5/2015 | 4:36 PM

z flush_rewrite_rules(); powinno dzialac add_action( 'init', 'create_post_type' ); function create_post_type() { $args = array(); register_post_type( 'post_type_name', $args); flush_rewrite_rules(); }