[Photoshop] wygładzenie krawędzi bitmapy
Pawel Sierny
9/11/2015 | 11:15 PM

Czy jest jakaś funkcja w Ps, aby po wyszparowaniu wygładzić krawędzie bitmapy...

Patryk Wiśniewski
9/13/2015 | 2:23 PM

Dokładnie tak jak Pani Kinga napisała. W polskiej wersji językowej PS opcja ta jest nazwana dosłownie Zaznacz -> Zmień -> "Wygładź..."

Kinga Szumilas
9/11/2015 | 11:35 PM

Z menu Select > modify >feather, uciekło mi w poprzednim poście.

Kinga Szumilas
9/11/2015 | 11:32 PM

Wtapianie we właściwościach maski, jeśli szparowanie było wykonane przy jej pomocy albo select > refine edge (Alt+Ctrl+R), albo zastosowanie wtapiania z menu (Shift+F6).