[Photoshop] Image Size
Uzytkownik Anonimowy
11/29/2016 | 1:55 PM

Dlaczego po zmianie w polu Resolution w oknie Image Size zmienia się rozmiar obrazka (image Size) tzn. rozmiar pliku w kB lub MB, nawet jeżeli width i height są w pikselach? Przy tworzeniu nowego pliku zmiana Resolution nie ma w takim przypadku wpływu.

Grzegorz Róg
12/20/2016 | 12:40 PM

Ponieważ w tym okienku wraz ze zmianą gęstości pixeli, zmienia się też rozmiar dokumentu. To znaczy, że jeśli ma Pan rozmiar 100x100px to przy zmianie DPI ze 100 na 200 rozmiar zmienia się do 200x200px. Przy tworzeniu nowego pliku rozmiar zawsze zostaje przy zadanych wartościach w momencie manipulowania wartością DPI.