[MySQL] Mechanizm składowania - MyISAM
Aneta Duk
7/1/2015 | 3:01 PM

Kurs PHP techniki pracy. Mateusz Manaj wspomina, że preferuje w bazach danych mechanizm składowania MyISAM ze względu na możliwość wyszukiwania pełnotekstowego, niestety przy tym mechanizmie nie działały mi transakcje, a przy InnoDB działały bez zarzutu. Coś robię nie tak czy przy tym mechanizmie MyISAM nie skorzystamy z transakcji?

Patryk Wiśniewski
7/28/2015 | 12:13 PM

Silnik MyISAM nie posiada (nie wspiera) obsługi transakcji