[jQuery] Problem z instalacją npm
Grzegorz Sumara
7/18/2017 | 3:30 PM

Witam Rozpoczynam przygodę jQuery, w lekcji Jak korzystać z plików źródłowych. Pokazane jak zainstalować node na Windows. Zainstalowałem node wpisałem polecenie npm install w folderze ale wyskakuje mi błąd failed to parse json. No data, empty input a 1:1 ?

Piotr Socinski
3/2/2018 | 12:24 AM

npm init npm install

Slawomir Kosinski
8/23/2017 | 11:18 AM

Żeby zadziałało npm install w bieżącym folderze musi być plik package.json w którym zapisywane są zależności dla npm.

Łukasz Dmitruk
7/18/2017 | 7:29 PM

Wpisz: npm cache clean