[jQuery] Lightbox z kursu JQuery
Michał Szpyrka
7/19/2017 | 1:03 AM

mam pytanie dlaczego zdarzenie on click daje się tu var overlay = $('.overlay'); if(!overlay.length){ overlay = $('

', { "class" : 'overlay', on: { click : closeOverlay } jak już istnieje div to if ze zdarzeniem nie powinien się wykonać, a jednak się wykonuje, chyba że ja nielogicznie myślę

Uzytkownik Anonimowy
7/21/2017 | 11:51 AM

Tak, natomiast gdybyś chciał przypisać zdarzenie, które ma się wykonać wyłącznie raz, to zamiast metody .on wykorzystaj metodę .one

Michał Szpyrka
7/19/2017 | 4:36 PM

czyli zdarzenie raz przypisane dopóki go nie oddelegujemy będzie działać, ok rozumiem dzięki :)

Piotr Palarz
7/19/2017 | 12:40 PM

Za pierwszym razem .overlay nie istnieje, więc go tworzymy i przypisujemy zdarzenie kliknięcia. Za drugim razem już jest, więc kod w ifie nie powinien się wykonać, ale samo zdarzenie zostało już wcześniej przypisane.