[jQuery] lightbox jQuery
Uzytkownik Anonimowy
3/15/2018 | 11:34 PM

Witam, mam taki problem: jak overlay nie ma na stronie i po pierwszym kliknięciu w dany element overlay się tworzy to fadeIn nie działa. Dopiero po kolejnym kliknięciu gdy już overlay istnieje i jest ukryty fadeIn działa. W efekcie fadeIn na overlay działa ale od drugiego kliknięcia. Co może być powodem tego błędu? W załączniku plik js.

Załącznik: deleteAlert_1.js