[JavaScript] Wypełnienie tabeli Javascript
Pawel Juszcze
11/22/2018 | 9:20 PM

Witam. Jaką komendę dodać wewnątrz pętli for (np. 3pętli), aby z każdą iteracją dodać kolejną wartość do wiersza (jest ich 3 ) w pierwszej kolumnie tablicy. np. takiej https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_table Jak i czy warto skorzystać tutaj z .nextSibling?