[iOS] Typografia iOS
Maciej Kotula
10/12/2016 | 1:22 PM

Projektując aplikację iOS korzystam z https://goo.gl/MzKNLG oraz tabelki 1 (załącznik). Projekt o rozmiarach @2x 750x1334 72dpi. Jesli chce użyć stylu Headline (SB17, 22L, -24T, 20B) w moim projekcie, wartości mają być podwojone dla px czyli: SB34px, 44px L, -48px T? Pozostałe style tekstu z tabelki 1 również mnożymy x2 dla px? Font Display używamy od rozmiaru 40px i więcej dla skalowania x2?

Załącznik: screen.jpg
Grzegorz Róg
10/14/2016 | 4:13 PM

Panie Macieju - dobre pytanie. Załączam jako ilustrację screen. Projekt po lewej stronie jest w 144dpi, po prawej w 72dpi. Fonty w punktach aby pokazać różnicę w wartościach. Jak widać - aby osiągnąć identyczy efekt: wielkość fontu przeliczamy x2, leading przeliczamy x2, ale tracking pozostaje bez zmian. Dlaczego tak się dzieje? Kerning i Tracking w Photoshopie nie są liczone w px, ale w relacji do aktualnej wielkości fonta. Są one proporcjonalne do obecnej wielkości kroju z którego Pan korzysta. To tak jakby skorzystać z wielkości w %, lub np. em do których nawiązuje dokumentacja PS (1/1000 em dla kerningu i trackingu, czyli przy foncie 12pt, 1em = 12pt). W skrócie: jeśli pracuje Pan w px, wielkość fonta oraz leading mnoży Pan x2, kerning i tracking zostawia Pan x1. I dokładnie - dla skalowania @2 font Display będzie od 40px :)

Załączony plik: kerningtracking.jpg
Grzegorz Róg
10/14/2016 | 4:15 PM

Na deser odpowiedni kawałek dokumentacji: https://helpx.adobe.com/photoshop/using/line-character-spacing.html