[HTML/JS] właściwość draggable
Izabela Grabowska
11/30/2017 | 3:58 PM

Witam, czy można ustawić właściwość draggable dla obiektu tak, aby mógł być on poruszany np. tylko horyzontalnie lub w ramach większego diva? chodzi np. o stworzenie suwaka, który można przesunąć tylko w poziomie.

Piotr Palarz
12/2/2017 | 7:43 PM

Chyba nie ma takiej możliwości, ale korzystając z np. z biblioteki https://skidding.github.io/dragdealer/ uda się to zrobić.