[HMTL] Podwójne złączenie do tej samej (innej) tabeli
Uzytkownik Anonimowy
11/12/2015 | 1:51 PM

Mam takie dwie encje: class Team { private $id; private $name; } class Meet { private $id; private $team1 (foreign key , id_team); private $team2 (foreign key , id_team); } Zgodnie z powyższym zapisem potrzebuję zrobić podwójne złączenie do tej samej (innej) tabeli. Jak powinien wyglądać zapis takiej relacji z użyciem adnotacji w Entities ?

Marcin Lewtak
11/22/2015 | 2:33 PM

I o to chodzi :)

Uzytkownik Anonimowy
11/18/2015 | 1:08 PM

Problem rozwiązany ... Wystarczyło zrobić jednokierunkową relację tego typu: @ManyToOne(targetEntity=Team) @JoinColumn(nullable=false) private $hostTeam; @ManyToOne(targetEntity=Team) @JoinColumn(nullable=false) private $guestTeam;