[ASP.NET] Jak pobrać dane z bazy danych
Jan Nowak
5/8/2015 | 3:59 PM

Mam tabelę "BookCategories" z kategoriami książek. W tabeli "Books" mam książki, które są przypisane do danej kategorii. Chciałbym pobrać książki ze wszystkich kategorii. Próbowałem tak: var bookCategories = db.BookCategories.Include("Books").ToList(); var books = bookCategories.Books.ToList(); Pokazuje się błąd: Sekwencja zawiera więcej niż jeden element. Jak pobrać książki wszystkich kategorii

Patryk Wiśniewski
7/28/2015 | 11:55 AM

w pierwszej linijce dodaj na koniec metode .Single();