[Angular] Angular 4
Daniel Klimowicz
9/12/2017 | 7:55 AM

mam problem z zasubskrybowaniem na parametry z activatedroute, jak podaję z palca id to się wszystko udaje a jak subskrybuje to nie ma efektu ngOnInit() { this.route.params.subscribe(params => { const id = parseInt(params['id']); if (id) { const entity = this.service.getRow(id); this.entity = entity; console.log(entity); } });