[Angular] [Angular 2] Angular 2 - stream
Marcin Romanowski
8/3/2017 | 8:56 AM

Mam serwis który autoryzuje dostając token jwt oraz odświeża ten token. Tu wystawiam strumień z ostatnim tokenem. Teraz w innym serwisie chcę pobrać wartość tego tokenu dla header i dostaję [Object] zamiast wartości tokenu. Header jest wczytywany raz i mimo zmiany wartości token w authservice header ma stary token. jak pobrać token ze strumienia? this.authService.getToken.subscribe() zwraca obiekt

Załącznik: stream.txt
Marcin Romanowski
8/3/2017 | 11:26 AM

w serwisie jest getTokenStream() zwracająca to samo co getToken(). Do getTokenStrem() subskrybuję się w innym komponencie i wyświetlam token. tu wyświetla mi się tekst. this.authService.getTokenStream.subscribe(res => this.token = res) i ten this.token wyświetlam w szablonie.