[.NET] asp.net Angular 2 (4)
Artur Pogorzelski
5/25/2017 | 1:16 PM

Jak można w angulag 4 lub 2 asp.net dynamicznie utworzyć routing. Czyli pobrać z bazy danych listę kategorii i podkategorii trzeba przesłać dwa lub trzy parametry tj categoryId , culture np pl-PL żeby je pobrać i dynamicznie wygenerować routing w widoku i app.route. W tak utworzonym menu dwupoziomowym jak wyświetlić linki w zależności od roli jaką ma użytkownik tj. user lub admin.