Kurs SQL

Wstęp do SQLa

Koszyk Koszyk
 • Opis
 • Recenzje
 • Autor
 • Transkrypt
 • Pytania i odpowiedzi
 • QA

0 ocen

Wprowadzenie

Nowe odkrycia nie muszą być wyłącznie domeną geografów. Obecnie można też odkrywać nowe, niesamowite zależności i prawdy, badając i analizując informacje zgromadzone w bazach danych. Język SQL służy właśnie do operowania danymi i dzięki temu kursowi dowiesz się jakie możliwości są w Twoich rękach. Od tworzenia struktur baz danych, przez zapisywanie w nich informacji, wreszcie - aż po sposoby pobierania i przetwarzania danych. Dowiesz się co może wspomóc działanie aplikacji, zasilić systemy analizy danych czy umożliwić badania naukowe. A wszystko to przedstawimy Ci między innymi na przykładzie wpływu kursów internetowych na poprawę atrakcyjności rynkowej pracowników.

 1. Podstawowe operacje w języku SQL
 2. Tworzenie i modyfikacje obiektów RDBMS
 3. Manipulacja danymi w bazie
 4. Sposoby odczytywania danych
 5. Proste przetwarzanie danych (np. agregacja)
 6. Filtrowanie danych
 7. Łączenie danych z wielu tabel
 8. Tworzenie widoków i korzystanie z nich
 9. Porady do procesu tworzenia bazy danych
 10. Sposoby na pilnowanie spójności danych
 11. Wykorzystanie praktyczne kluczowych elementów baz danych
 12. Dobre praktyki i sugestie optymalizacyjne przy operacjach bazodanowych

Wprowadzenie

Nowe Odkrycia nie muszą być koniecznie domeną geografów. Można też odkrywać nowe niesamowite zależności i prawdy, badając i analizując informacje zgromadzone w bazach danych. Język SQL służy właśnie do operowania danymi i dzięki temu Kursowi dowiesz się jakie możliwości są w Twoich rękach. Od tworzenia struktur baz danych, przez zapisywanie w nich informacji, wreszcie po sposoby pobierania i przetwarzania danych. Coś co może wspomóc działanie aplikacji, zasilić systemy analizy danych, czy umożliwić badania naukowe. Na przykład wpływu kursów internetowych na poprawę atrakcyjności rynkowej pracowników.

Wprowadzenie do SQL-a i zarządzanie obiektami baz danych

Pierwszy rozdział wprowadza w odrobinę historii powstania języka, wspomina o standardach, wykorzystywanych wersjach i podzbiorach SQL’a. Zaraz potem wskakujemy w pierwsze poważne operacje, które pozwolą na pełny cykl tworzenia, zasilania bazy danych i wyciągnięcia z niej wybranych informacji. Rozwikłamy tajemniczy akronim - CRUD

Weryfikacja danych przychodzących do bazy

Skoro potrafimy już tworzyć bazę i tabele, w które możemy wstawić nowe wiersze, dowiemy się w tym rozdziale więcej o bardzo ważnej funkcji bazy danych: weryfikacji danych. Zostaną zaprezentowane mechanizmy i techniki, które pomogą utrzymać spójność danych.

Wyszukiwanie danych

Tutaj znajduje się opis serca SQL’a, czyli polecenia wybierającego dane i możliwości i opcji z nim związanych. Od przekształcenia bazy danych w prosty kalkulator, aż do warunków filtrowania wybieranych danych (klauzulą WHERE), sortowania ich (klauzulą ORDER BY), czy ograniczania dużych zestawów wynikowych - w tym wsparcia do paginacji.

Łączenie tabel

SQL jest językiem obsługi relacyjnych baz danych. Dlatego najwyższy czas aby wspomnieć o relacjach i w jaki sposób rozszerzają one możliwości wyszukiwania danych i pozwalają zobrazować powiązania między danymi w bazie. Dowiesz się o różnych rodzajach połączeń między tabelami i jak te połączenia (zwane JOIN’ami) pozwalają wybrać to co potrzebujesz.

Agregacja danych

Ten bardziej zaawansowany rozdział dotyczy grupowania danych (wykorzystując klauzulę GROUP BY) i związanych z tym nowymi możliwościami. Dowiesz się tutaj też w jaki sposób agregować pogrupowane dane i jak takie zagregowane dane filtrować.

Zapisywanie zapytań w postaci widoków

Tutaj też dowiesz się, w jaki sposób można zapamiętywać trudne lub często wykonywane zapytania wykorzystując do tego widoki (VIEWS) i jak można poprawić wydajność pobierania z nich danych. Na przykład stosując widoki zmaterializowane (MATERIALISED VIEWS). W tym rozdziale przećwiczysz też możliwość zapisywania danych przez widoki.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs jest dla osób początkujących przygodę z bazami danych. Nie wymaga znajomości SQL'a ani zaawansowanej wiedzy dotyczącej baz danych. Warto wiedzieć co to są relacyjne bazy danych. Dobrze mieć dostęp do ulubionego silnika bazy danych, ale nie jest to wymagane.

Dlaczego wybrać właśnie ten kurs?

 1. Kurs wideo to najbardziej efektywna a zarazem najprzyjemniejsza forma nauki. Jest on tak prowadzony, byś cały czas mógł go śledzić z zainteresowaniem i zaangażowaniem, a także czerpać satysfakcję ze zdobytej wiedzy!
 2. Wiedza, którą otrzymujesz w tym kursie, to nie tylko sucha teoria, ale również wskazówki od praktyka z wieloletnim doświadczeniem, dzięki którym dużo łatwiej będzie Ci opanować materiał i pracować efektywniej.
 3. Uczysz się na praktycznych przykładach. Kurs, który masz przed sobą to esencja praktycznej wiedzy i doświadczenia a także wzorów, które oszczędzą Ci godziny pracy i poszukiwań.

Autor: Mikołaj Antoszkiewicz

Web Application Developer, Administrator baz danych, Administrator, oraz Project Manager w rozmaitych projektów IT o platform HR aż po systemy telematic. Szczególnie interesują go relacyjne bazy danych i zagadnienia związane z ich projektowaniem i programowaniem, a także administracją usług z wykorzystaniem PostgreSQL. Specjalizacje: Web application development, Database application development, database administration, Python, JavaScript, C++, Linux system administration.

Web Application Developer, Administrator baz danych, Administrator, oraz Project Manager w rozmaitych projektów IT o platform HR aż po systemy telematic. Szczególnie interesują go relacyjne bazy danych i zagadnienia związane z ich projektowaniem i programowaniem, a także administracją usług z wykorzystaniem PostgreSQL. Specjalizacje: Web application development, Database application development, database administration, Python, JavaScript, C++, Linux system administration.

5

Średnia ocen autora

Ten kurs nie posiada jeszcze transkryptu. Choć bardzo się staramy, wygenerowanie transkryptów do wszystkich kursów jest bardzo czasochłonne. W wielu przypadkach wymaga zaangażowania drogiego oprogramowania i godzin pracy przy poprawianiu transkryptu tak, aby był on możliwie jak najlepszy.

Zależy nam na tym, aby przygotować transkrypty do wszystkich naszych treści. To jedyny sposób dla osób niedosłyszących, aby mogły wygodnie uczyć się technologii. Poza tym, transkrypty ułatwiają skanowanie kursu w poszukiwaniu informacji i jego indeksowanie.

Szukamy osób, które mogłyby nam pomóc w poprawianiu transkryptów. Jeśli masz chwilę wolnego czasu i interesuje Cię dany kurs, w zamian za taką pomoc chętnie udostępnimy Ci wybrany materiał. Wyślij swoje zgłoszenie tutaj, jeśli możesz pomóc nam rozwijać platformę.

 • Informacje
 • Lekcje

Autor: Mikołaj Antoszkiewicz

Czas: 2 godzin 41 minut

 • Certyfikat w ramach Ścieżki
 • Dostęp z urządzeń przenośnych
 • Licencje dla firm i szkół
Podaruj w prezencie

Podstawy SQL

 • Wstęp do SQLa

 • Instalacja przykładowego środowiska

 • Tworzenie bazy danych cz. 1

 • Tworzenie bazy danych cz. 2

 • Wprowadzanie danych do bazy

 • Wybieranie i filtrowanie danych z bazy

Weryfikacja danych przez bazę

 • Wprowadzenie do ograniczeń

 • Typy danych

 • Sekwencje i autoinkrementacja

Odczytywanie danych

 • Podstawy odczytywania danych

 • Filtrowanie danych

Łączenie tabel

 • Typy relacji łączących tabele

 • Łączenie tabel na wiele sposobów

 • Inne rodzaje łączenia danych

Agregacja danych

 • Podstawy grupowania

 • Agregacja danych

 • Filtrowanie grup

Widoki zapytań

 • Podstawy widoków

 • Zapisywanie do widoków

 • Zakończenie

Podsumowanie

 • Wprowadzenie

Wstęp do kursu

}