Certyfikaty eduweb.pl

Na tej stronie możesz przeglądać dostępne Certyfikaty oraz wymagania egzaminacyjne a także zakres materiału, z którym należy zapoznać się przed podejściem do Egzaminu. Możesz także kupić dostęp do testu lub dowiedzieć się, jak otrzymać go gratis. Wybierz jeden z Certyfikatów poniżej:

Firmy Honorujące Certyfikaty

Webdevelopment i WebDesign

UI/UX Praktyk

Więcej

INFORMACJE OGÓLNE

Certyfikat Praktyka można uzyskać przystępując do Egzaminu i otrzymując pozytywny wynik. Dostęp do egzaminu jest darmowy w przypadku zdobycia właściwej Odznaki (więcej o odznakach). Drugi sposób przystąpienia do Egzaminu to zakup z pomocą przycisku poniżej (więcej o egzaminach):

Kupuję dostęp do testu - cena 99 zł

Certyfikowany PRAKTYK to osoba, która ukończyła dedykowaną ścieżkę szkoleniową na eduweb.pl i rozpoczyna pracę w branży. Posiadany Certyfikat potwierdza podstawowe umiejętności z zakresu który obejmuje w oparciu o aktualne technologie, zgodnie z najnowszymi trendami i technologiami. Egzamin jest ważny przez dwa lata, po tym okresie sugerujemy recertyfikację.

Certyfikat potwierdza umiejętności w zakresie:

 • Podstaw technologii webowych oraz mobilnych
 • Znajomość terminologii i branżowych trendów w dziedzinie WWW
 • Przygotowanie z zakresu typografii, grafiki i formatów na potrzeby sieci
 • Znajomość procesu projektowania stron WWW i jego uczestników
 • Dobre praktyki pracy zespołowej
 • Znajomość praktyk UX i użyteczności serwisów internetowych
 • Umiejętność wybrania nowych skutecznych narzędzi w procesie projektowania
 • Tworzenie prototypów, mockupów, wireframe'ów
 • Projektowanie interfejsów z użyciem narzędzi graficznych

Sugerowane stanowisko: Młodszy UX Designer / Project Manager / Młodszy UI Designer

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest wykupienie oraz zaliczenie testu, jak również spełnienie dodatkowych kryteriów.

CZAS TRWANIA TESTU: 30 min

PRÓG ZALICZENIA: 75%

ILOŚĆ PYTAŃ: 30

RODZAJ PYTAŃ: Zamknięte

RODZAJ TESTU: Wielokrotnego wyboru ze wskazaną ilością poprawnych odpowiedzi

Podczas trwania testu zdający musi przez cały czas mieć włączoną kamerę internetową skierowaną na siebie i musi przebywać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Zdający nie może zamykać czy minimalizować okna testu lub uruchamiać innych okien i programów. Test jest weryfikowany przez pracownika eduweb.pl i w przypadku wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu, zdający może zostać poproszony o wykonanie testu potwierdzającego.

ZAKRES MATERIAŁU

Przed przystąpieniem do egzaminu sugerowanie jest opanowanie następujących materiałów:

Jednocześnie w teście mogą pojawić się dodatkowe pytania z wiedzy ogólnej, związanej z tematyką testu, na które odpowiedź nie jest bezpośrednio ujęta w sugerowanych materiałach.

PRZYKŁADOWE PYTANIA

Przykładowe pytania nie dotyczą konkretnego, wybranego Egzaminu, a mają jedynie prezentować formę w jakiej konstrułowane są pytania do Egzaminów. Zobacz przykładowe pytania w formie dokumentu .pdf >>

Flash - Praktyk

Więcej

INFORMACJE OGÓLNE

Certyfikat Praktyka można uzyskać przystępując do Egzaminu i otrzymując pozytywny wynik. Dostęp do egzaminu jest darmowy w przypadku zdobycia właściwej Odznaki (więcej o odznakach). Drugi sposób przystąpienia do Egzaminu to zakup z pomocą przycisku poniżej (więcej o egzaminach):

Kupuję dostęp do testu - cena 99 zł

Certyfikowany PRAKTYK to osoba, która ukończyła dedykowaną ścieżkę szkoleniową na eduweb.pl i rozpoczyna pracę w branży. Posiadany Certyfikat potwierdza podstawowe umiejętności z zakresu który obejmuje w oparciu o aktualne technologie, zgodnie z najnowszymi trendami i technologiami. Egzamin jest ważny przez dwa lata, po tym okresie sugerujemy recertyfikację.

Certyfikat potwierdza umiejętności w zakresie:

 • Biegłej obsługi Flash Professional
 • Podstawowej znajomości ActionScript 3
 • Dobrej znajomości platformy Flash i jej możliwości a także optymalizacji Flash dla wyszukiwarek

Sugerowane stanowisko: Młodszy Flash Designer / Developer lub podobne.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest wykupienie oraz zaliczenie testu, jak również spełnienie dodatkowych kryteriów.

CZAS TRWANIA TESTU: 20 min

PRÓG ZALICZENIA: 70%

ILOŚĆ PYTAŃ: 20

RODZAJ PYTAŃ: Zamknięte

RODZAJ TESTU: Wielokrotnego wyboru ze wskazaną ilością poprawnych odpowiedzi

Podczas trwania testu zdający musi przez cały czas mieć włączoną kamerę internetową skierowaną na siebie i musi przebywać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Zdający nie może zamykać czy minimalizować okna testu lub uruchamiać innych okien i programów. Test jest weryfikowany przez pracownika eduweb.pl i w przypadku wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu, zdający może zostać poproszony o wykonanie testu potwierdzającego.

ZAKRES MATERIAŁU

Przed przystąpieniem do egzaminu sugerowanie jest opanowanie następujących materiałów:

Jednocześnie w teście mogą pojawić się dodatkowe pytania z wiedzy ogólnej, związanej z tematyką testu, na które odpowiedź nie jest bezpośrednio ujęta w sugerowanych materiałach.

PRZYKŁADOWE PYTANIA

Przykładowe pytania nie dotyczą konkretnego, wybranego Egzaminu, a mają jedynie prezentować formę w jakiej konstrułowane są pytania do Egzaminów. Zobacz przykładowe pytania w formie dokumentu .pdf >>

Dreamweaver - Praktyk

Więcej

INFORMACJE OGÓLNE

Certyfikat Praktyka można uzyskać przystępując do Egzaminu i otrzymując pozytywny wynik. Dostęp do egzaminu jest darmowy w przypadku zdobycia właściwej Odznaki (więcej o odznakach). Drugi sposób przystąpienia do Egzaminu to zakup z pomocą przycisku poniżej (więcej o egzaminach):

Kupuję dostęp do testu - cena 99 zł

Certyfikowany PRAKTYK to osoba, która ukończyła dedykowaną ścieżkę szkoleniową na eduweb.pl i rozpoczyna pracę w branży. Posiadany Certyfikat potwierdza podstawowe umiejętności z zakresu który obejmuje w oparciu o aktualne technologie, zgodnie z najnowszymi trendami i technologiami. Egzamin jest ważny przez dwa lata, po tym okresie sugerujemy recertyfikację.

Certyfikat potwierdza umiejętności w zakresie:

 • Biegła znajomość programu Adobe® Dreamweaver®
 • Konfiguracji środowiska Dreamweaver® pod systemy CMS jak WordPress
 • Praca z szablonami, automatyzacja Dreamweaver'a®, podstawy języków XHTML i CSS

Sugerowane stanowisko: Młodszy Front-End Developer lub podobne.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest wykupienie oraz zaliczenie testu, jak również spełnienie dodatkowych kryteriów.

CZAS TRWANIA TESTU: 20 min

PRÓG ZALICZENIA: 70%

ILOŚĆ PYTAŃ: 20

RODZAJ PYTAŃ: Zamknięte

RODZAJ TESTU: Wielokrotnego wyboru

Podczas trwania testu zdający musi przez cały czas mieć włączoną kamerę internetową skierowaną na siebie i musi przebywać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Zdający nie może zamykać czy minimalizować okna testu lub uruchamiać innych okien i programów. Test jest weryfikowany przez pracownika eduweb.pl i w przypadku wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu, zdający może zostać poproszony o wykonanie testu potwierdzającego.

ZAKRES MATERIAŁU

Przed przystąpieniem do egzaminu sugerowanie jest opanowanie następujących materiałów:

Jednocześnie w teście mogą pojawić się dodatkowe pytania z wiedzy ogólnej, związanej z tematyką testu, na które odpowiedź nie jest bezpośrednio ujęta w sugerowanych materiałach.

PRZYKŁADOWE PYTANIA

Przykładowe pytania nie dotyczą konkretnego, wybranego Egzaminu, a mają jedynie prezentować formę w jakiej konstrułowane są pytania do Egzaminów. Zobacz przykładowe pytania w formie dokumentu .pdf >>

HTML - Praktyk

Więcej

INFORMACJE OGÓLNE

Certyfikat Praktyka można uzyskać przystępując do Egzaminu i otrzymując pozytywny wynik. Dostęp do egzaminu jest darmowy w przypadku zdobycia właściwej Odznaki (więcej o odznakach). Drugi sposób przystąpienia do Egzaminu to zakup z pomocą przycisku poniżej (więcej o egzaminach):

Kupuję dostęp do testu - cena 99 zł

Certyfikowany PRAKTYK to osoba, która ukończyła dedykowaną ścieżkę szkoleniową na eduweb.pl i rozpoczyna pracę w branży. Posiadany Certyfikat potwierdza podstawowe umiejętności z zakresu który obejmuje w oparciu o aktualne technologie, zgodnie z najnowszymi trendami i technologiami. Egzamin jest ważny przez dwa lata, po tym okresie sugerujemy recertyfikację.

Certyfikat potwierdza umiejętności w zakresie:

 • Kodowania w XHTML i CSS
 • Usability oraz Accessibility stron WWW
 • Optymalizacji serwisów internetowych

Sugerowane stanowisko: Młodszy Front-End Developer lub podobne.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest wykupienie oraz zaliczenie testu, jak również spełnienie dodatkowych kryteriów.

CZAS TRWANIA TESTU: 20 min

PRÓG ZALICZENIA: 70%

ILOŚĆ PYTAŃ: 20

RODZAJ PYTAŃ: Zamknięte

RODZAJ TESTU: Wielokrotnego wyboru

Podczas trwania testu zdający musi przez cały czas mieć włączoną kamerę internetową skierowaną na siebie i musi przebywać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Zdający nie może zamykać czy minimalizować okna testu lub uruchamiać innych okien i programów. Test jest weryfikowany przez pracownika eduweb.pl i w przypadku wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu, zdający może zostać poproszony o wykonanie testu potwierdzającego.

ZAKRES MATERIAŁU

Przed przystąpieniem do egzaminu sugerowanie jest opanowanie następujących materiałów:

Jednocześnie w teście mogą pojawić się dodatkowe pytania z wiedzy ogólnej, związanej z tematyką testu, na które odpowiedź nie jest bezpośrednio ujęta w sugerowanych materiałach.

PRZYKŁADOWE PYTANIA

Przykładowe pytania nie dotyczą konkretnego, wybranego Egzaminu, a mają jedynie prezentować formę w jakiej konstrułowane są pytania do Egzaminów. Zobacz przykładowe pytania w formie dokumentu .pdf >>

Client Side - Praktyk

Więcej

INFORMACJE OGÓLNE

Certyfikat Praktyka można uzyskać przystępując do Egzaminu i otrzymując pozytywny wynik. Dostęp do egzaminu jest darmowy w przypadku zdobycia właściwej Odznaki (więcej o odznakach). Drugi sposób przystąpienia do Egzaminu to zakup z pomocą przycisku poniżej (więcej o egzaminach):

Kupuję dostęp do testu - cena 99 zł

Certyfikowany PRAKTYK to osoba, która ukończyła dedykowaną ścieżkę szkoleniową na eduweb.pl i rozpoczyna pracę w branży. Posiadany Certyfikat potwierdza podstawowe umiejętności z zakresu który obejmuje w oparciu o aktualne technologie, zgodnie z najnowszymi trendami i technologiami. Egzamin jest ważny przez dwa lata, po tym okresie sugerujemy recertyfikację.

Certyfikat potwierdza umiejętności w zakresie:

 • Dobra znajomość technologii Client-Side i ich zastosowania
 • Znajomość JavaScript, jQuery i Ajax

Sugerowane stanowisko: Młodszy Front-End Developer lub podobne.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest wykupienie oraz zaliczenie testu, jak również spełnienie dodatkowych kryteriów.

CZAS TRWANIA TESTU: 20 min

PRÓG ZALICZENIA: 70%

ILOŚĆ PYTAŃ: 20

RODZAJ PYTAŃ: Zamknięte

RODZAJ TESTU: Wielokrotnego wyboru

Podczas trwania testu zdający musi przez cały czas mieć włączoną kamerę internetową skierowaną na siebie i musi przebywać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Zdający nie może zamykać czy minimalizować okna testu lub uruchamiać innych okien i programów. Test jest weryfikowany przez pracownika eduweb.pl i w przypadku wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu, zdający może zostać poproszony o wykonanie testu potwierdzającego.

ZAKRES MATERIAŁU

Przed przystąpieniem do egzaminu sugerowanie jest opanowanie następujących materiałów:

Jednocześnie w teście mogą pojawić się dodatkowe pytania z wiedzy ogólnej, związanej z tematyką testu, na które odpowiedź nie jest bezpośrednio ujęta w sugerowanych materiałach.

PRZYKŁADOWE PYTANIA

Przykładowe pytania nie dotyczą konkretnego, wybranego Egzaminu, a mają jedynie prezentować formę w jakiej konstrułowane są pytania do Egzaminów. Zobacz przykładowe pytania w formie dokumentu .pdf >>

Responsive Web Design - Praktyk

Więcej

INFORMACJE OGÓLNE

Certyfikat Praktyka można uzyskać przystępując do Egzaminu i otrzymując pozytywny wynik. Dostęp do egzaminu jest darmowy w przypadku zdobycia właściwej Odznaki (więcej o odznakach). Drugi sposób przystąpienia do Egzaminu to zakup z pomocą przycisku poniżej (więcej o egzaminach):

Kupuję dostęp do testu - cena 99 zł

Certyfikowany PRAKTYK to osoba, która ukończyła dedykowaną ścieżkę szkoleniową na eduweb.pl i rozpoczyna pracę w branży. Posiadany Certyfikat potwierdza podstawowe umiejętności z zakresu który obejmuje w oparciu o aktualne technologie, zgodnie z najnowszymi trendami i technologiami. Egzamin jest ważny przez dwa lata, po tym okresie sugerujemy recertyfikację.

Certyfikat potwierdza umiejętności w zakresie:

 • Znajomości HTML i CSS
 • Wiedzy na temat ekosystemu urządzeń mobilnych
 • Umiejętności w pracy z grafiką na potrzeby urządzeń mobilnych
 • Znajomości technik Responsive Web Design i przystosowania stron do różnych rozdzielczości
 • Wiedza o CSS3 Media Queries, tworzeniu layoutów pływających i inne ciekawe techniki

Sugerowane stanowisko: Młodszy Front-End Developer lub podobne.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest wykupienie oraz zaliczenie testu, jak również spełnienie dodatkowych kryteriów.

CZAS TRWANIA TESTU: 20 min

PRÓG ZALICZENIA: 70%

ILOŚĆ PYTAŃ: 20

RODZAJ PYTAŃ: Zamknięte

RODZAJ TESTU: Wielokrotnego wyboru

Podczas trwania testu zdający musi przez cały czas mieć włączoną kamerę internetową skierowaną na siebie i musi przebywać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Zdający nie może zamykać czy minimalizować okna testu lub uruchamiać innych okien i programów. Test jest weryfikowany przez pracownika eduweb.pl i w przypadku wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu, zdający może zostać poproszony o wykonanie testu potwierdzającego.

ZAKRES MATERIAŁU

Przed przystąpieniem do egzaminu sugerowanie jest opanowanie następujących materiałów:

Jednocześnie w teście mogą pojawić się dodatkowe pytania z wiedzy ogólnej, związanej z tematyką testu, na które odpowiedź nie jest bezpośrednio ujęta w sugerowanych materiałach.

PRZYKŁADOWE PYTANIA

Przykładowe pytania nie dotyczą konkretnego, wybranego Egzaminu, a mają jedynie prezentować formę w jakiej konstrułowane są pytania do Egzaminów. Zobacz przykładowe pytania w formie dokumentu .pdf >>

Wordpress - Praktyk

Więcej

INFORMACJE OGÓLNE

Certyfikat Praktyka można uzyskać przystępując do Egzaminu i otrzymując pozytywny wynik. Dostęp do egzaminu jest darmowy w przypadku zdobycia właściwej Odznaki (więcej o odznakach). Drugi sposób przystąpienia do Egzaminu to zakup z pomocą przycisku poniżej (więcej o egzaminach):

Kupuję dostęp do testu - cena 99zł

Certyfikowany PRAKTYK to osoba, która ukończyła dedykowaną ścieżkę szkoleniową na eduweb.pl i rozpoczyna pracę w branży. Posiadany Certyfikat potwierdza podstawowe umiejętności z zakresu który obejmuje w oparciu o aktualne technologie, zgodnie z najnowszymi trendami i technologiami. Egzamin jest ważny przez dwa lata, po tym okresie sugerujemy recertyfikację.

Certyfikat potwierdza umiejętności w zakresie:

 • Administracji systemem CMS WordPress
 • Wykorzystywania gotowych i tworzenia własnych Motywów WordPress
 • Pracy z dodatkami do CMS WordPress i posługiwanie się popularnymi Pluginami
 • Umiejętność zmiany wyglądu i funkcjonalności strony w WordPress
 • Zarządzanie i aktualizacje strony w WordPress

Sugerowane stanowisko: Front-End/WordPress Developer lub podobne.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest wykupienie oraz zaliczenie testu, jak również spełnienie dodatkowych kryteriów.

CZAS TRWANIA TESTU: 20 min

PRÓG ZALICZENIA: 70%

ILOŚĆ PYTAŃ: 20

RODZAJ PYTAŃ: Zamknięte

RODZAJ TESTU: Wielokrotnego wyboru

Podczas trwania testu zdający musi przez cały czas mieć włączoną kamerę internetową skierowaną na siebie i musi przebywać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Zdający nie może zamykać czy minimalizować okna testu lub uruchamiać innych okien i programów. Test jest weryfikowany przez pracownika eduweb.pl i w przypadku wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu, zdający może zostać poproszony o wykonanie testu potwierdzającego.

ZAKRES MATERIAŁU

Przed przystąpieniem do egzaminu sugerowanie jest opanowanie następujących materiałów:

Polecamy także kurs WordPress - Własne Pluginy, choć nie jest on obowiązkowy.

Jednocześnie w teście mogą pojawić się dodatkowe pytania z wiedzy ogólnej, związanej z tematyką testu, na które odpowiedź nie jest bezpośrednio ujęta w sugerowanych materiałach.

PRZYKŁADOWE PYTANIA

Przykładowe pytania nie dotyczą konkretnego, wybranego Egzaminu, a mają jedynie prezentować formę w jakiej konstrułowane są pytania do Egzaminów. Zobacz przykładowe pytania w formie dokumentu .pdf >>

Joomla - Praktyk

Więcej

INFORMACJE OGÓLNE

Certyfikat Praktyka można uzyskać przystępując do Egzaminu i otrzymując pozytywny wynik. Dostęp do egzaminu jest darmowy w przypadku zdobycia właściwej Odznaki (więcej o odznakach). Drugi sposób przystąpienia do Egzaminu to zakup z pomocą przycisku poniżej (więcej o egzaminach):

Kupuję dostęp do testu - cena 99 zł

Certyfikowany PRAKTYK to osoba, która ukończyła dedykowaną ścieżkę szkoleniową na eduweb.pl i rozpoczyna pracę w branży. Posiadany Certyfikat potwierdza podstawowe umiejętności z zakresu który obejmuje w oparciu o aktualne technologie, zgodnie z najnowszymi trendami i technologiami. Egzamin jest ważny przez dwa lata, po tym okresie sugerujemy recertyfikację.

Certyfikat potwierdza umiejętności w zakresie:

 • Biegłą znajomość środowiska i zaplecza systemu CMS Joomla!
 • Umiejętność tworzenia własnych szablonów i wdrażania ich do Joomla
 • Podstawy tworzenia własnych dodatków do Joomla!

Sugerowane stanowisko: Młodszy Front-End Developer Joomla! lub podobne.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest wykupienie oraz zaliczenie testu, jak również spełnienie dodatkowych kryteriów.

CZAS TRWANIA TESTU: 20 min

PRÓG ZALICZENIA: 70%

ILOŚĆ PYTAŃ: 20

RODZAJ PYTAŃ: Zamknięte

RODZAJ TESTU: Wielokrotnego wyboru

Podczas trwania testu zdający musi przez cały czas mieć włączoną kamerę internetową skierowaną na siebie i musi przebywać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Zdający nie może zamykać czy minimalizować okna testu lub uruchamiać innych okien i programów. Test jest weryfikowany przez pracownika eduweb.pl i w przypadku wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu, zdający może zostać poproszony o wykonanie testu potwierdzającego.

ZAKRES MATERIAŁU

Przed przystąpieniem do egzaminu sugerowanie jest opanowanie następujących materiałów:

Jednocześnie w teście mogą pojawić się dodatkowe pytania z wiedzy ogólnej, związanej z tematyką testu, na które odpowiedź nie jest bezpośrednio ujęta w sugerowanych materiałach.

PRZYKŁADOWE PYTANIA

Przykładowe pytania nie dotyczą konkretnego, wybranego Egzaminu, a mają jedynie prezentować formę w jakiej konstrułowane są pytania do Egzaminów. Zobacz przykładowe pytania w formie dokumentu .pdf >>

PHP - Praktyk

Więcej

INFORMACJE OGÓLNE

Certyfikat Praktyka można uzyskać przystępując do Egzaminu i otrzymując pozytywny wynik. Dostęp do egzaminu jest darmowy w przypadku zdobycia właściwej Odznaki (więcej o odznakach). Drugi sposób przystąpienia do Egzaminu to zakup z pomocą przycisku poniżej (więcej o egzaminach):

Kupuję dostęp do testu - cena 99 zł

Certyfikowany PRAKTYK to osoba, która ukończyła dedykowaną ścieżkę szkoleniową na eduweb.pl i rozpoczyna pracę w branży. Posiadany Certyfikat potwierdza podstawowe umiejętności z zakresu który obejmuje w oparciu o aktualne technologie, zgodnie z najnowszymi trendami i technologiami. Egzamin jest ważny przez dwa lata, po tym okresie sugerujemy recertyfikację.

Certyfikat potwierdza umiejętności w zakresie:

 • Dobra znajomość technologii PHP i baz MySQL
 • Umiejętność tworzenia kompletnych, prostych serwisów w PHP i zaplecza administracyjnego

Sugerowane stanowisko: Młodszy PHP Developer lub podobne.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest wykupienie oraz zaliczenie testu, jak również spełnienie dodatkowych kryteriów.

CZAS TRWANIA TESTU: 20 min

PRÓG ZALICZENIA: 70%

ILOŚĆ PYTAŃ: 20

RODZAJ PYTAŃ: Zamknięte

RODZAJ TESTU: Wielokrotnego wyboru

Podczas trwania testu zdający musi przez cały czas mieć włączoną kamerę internetową skierowaną na siebie i musi przebywać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Zdający nie może zamykać czy minimalizować okna testu lub uruchamiać innych okien i programów. Test jest weryfikowany przez pracownika eduweb.pl i w przypadku wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu, zdający może zostać poproszony o wykonanie testu potwierdzającego.

ZAKRES MATERIAŁU

Przed przystąpieniem do egzaminu sugerowanie jest opanowanie następujących materiałów:

Jednocześnie w teście mogą pojawić się dodatkowe pytania z wiedzy ogólnej, związanej z tematyką testu, na które odpowiedź nie jest bezpośrednio ujęta w sugerowanych materiałach.

PRZYKŁADOWE PYTANIA

Przykładowe pytania nie dotyczą konkretnego, wybranego Egzaminu, a mają jedynie prezentować formę w jakiej konstrułowane są pytania do Egzaminów. Zobacz przykładowe pytania w formie dokumentu .pdf >>

Webdeveloper - Ekspert

Więcej

INFORMACJE OGÓLNE

Certyfikat Eksperta można uzyskać przystępując do Egzaminu i otrzymując pozytywny wynik. Dostęp do egzaminu jest darmowy w przypadku zakupu wszystkich kursów danej Specjalizacji (więcej o Specjaliazacjach). Drugi sposób przystąpienia do Egzaminu to zakup z pomocą przycisku poniżej:

Kupuję dostęp do testu - cena 199 zł

Certyfikowany EKSPERT WebDeveloper, to osoba, która ukończyła dedykowaną ścieżkę szkoleniową na eduweb.pl i posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie płynące z pracy w branży. Posiadany certyfikat potwierdza najwyższe umiejętności z zakresu tworzenia stron WWW w oparciu o aktualne technologie, zgodnie z najnowszymi trendami oraz z uwzględnieniem prawidłowych technik optymalizacji witryn pod kątem indeksowania w wyszukiwarkach.

Certyfikat potwierdza eksperckie umiejętności w zakresie:

 • Znajomość aktualnych standardów sieciowych W3C
 • Znajomość technologii XHTML i specyfikacji XHTML 1.0
 • Znajomość technologii CSS i specyfikacji CSS2
 • Umiejętność stosowania zasad użyteczności i dostępności
 • Optymalizacji i pozycjonowania serwisów internetowych
 • Umiejętność wykorzystania technologii client-side jak JavaScript i Ajax
 • Praktyczne umiejętności z zakresu kodowania zaawansowanych stron WWW
 • Znajomość aktualnych wytycznych Google, Yahoo, W3C

Sugerowane stanowisko: Starszy Front-End Developer lub podobne.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest wykupienie oraz zaliczenie testu, jak również spełnienie dodatkowych kryteriów.

CZAS TRWANIA TESTU: 50 min

PRÓG ZALICZENIA: 75%

ILOŚĆ PYTAŃ: 50

RODZAJ PYTAŃ: Zamknięte

RODZAJ TESTU: Wielokrotnego wyboru

Podczas trwania testu zdający musi przez cały czas mieć włączoną kamerę internetową skierowaną na siebie i musi przebywać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Zdający nie może zamykać czy minimalizować okna testu lub uruchamiać innych okien i programów. Test jest weryfikowany przez pracownika eduweb.pl i w przypadku wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu, zdający może zostać poproszony o wykonanie testu potwierdzającego.

ZAKRES MATERIAŁU

Przed przystąpieniem do egzaminu sugerowanie jest opanowanie następujących materiałów:

Jednocześnie w teście mogą pojawić się dodatkowe pytania z wiedzy ogólnej, związanej z tematyką testu, na które odpowiedź nie jest bezpośrednio ujęta w sugerowanych materiałach.

PRZYKŁADOWE PYTANIA

Egzamin Eksperta jest składową poszczególnych egzaminów PRAKTYK, które wchodzą w skład specjalizacji. Prosimy o sprawdzenie wszystkich przykładowych pytań do egzaminów Praktyk, które wchodzą w skład tej specjalizacji

Grafika i DTP

Corel - Praktyk

Więcej

INFORMACJE OGÓLNE

Certyfikat Praktyka można uzyskać przystępując do Egzaminu i otrzymując pozytywny wynik. Dostęp do egzaminu jest darmowy w przypadku zdobycia właściwej Odznaki (więcej o odznakach). Drugi sposób przystąpienia do Egzaminu to zakup z pomocą przycisku poniżej (więcej o egzaminach):

Kupuję dostęp do testu - cena 99 zł

Certyfikowany PRAKTYK to osoba, która ukończyła dedykowaną ścieżkę szkoleniową na eduweb.pl i rozpoczyna pracę w branży. Posiadany Certyfikat potwierdza podstawowe umiejętności z zakresu który obejmuje w oparciu o aktualne technologie, zgodnie z najnowszymi trendami i technologiami. Egzamin jest ważny przez dwa lata, po tym okresie sugerujemy recertyfikację.

Certyfikat potwierdza umiejętności w zakresie:

 • Znajomości aplikacji Corel Draw
 • Biegłego przygotowania projektów do druku
 • Umiejętności pracy z grafiką wektorową
 • Znajomości technik przygotowania np. plakatów, wizytówek etc.
 • Wiedza na temat współpracy z drukarnią i przygotowania do druku

Sugerowane stanowisko: Młodszy grafik lub podobne.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest wykupienie oraz zaliczenie testu, jak również spełnienie dodatkowych kryteriów.

CZAS TRWANIA TESTU: 20 min

PRÓG ZALICZENIA: 70%

ILOŚĆ PYTAŃ: 20

RODZAJ PYTAŃ: Zamknięte

RODZAJ TESTU: Wielokrotnego wyboru

Podczas trwania testu zdający musi przez cały czas mieć włączoną kamerę internetową skierowaną na siebie i musi przebywać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Zdający nie może zamykać czy minimalizować okna testu lub uruchamiać innych okien i programów. Test jest weryfikowany przez pracownika eduweb.pl i w przypadku wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu, zdający może zostać poproszony o wykonanie testu potwierdzającego.

ZAKRES MATERIAŁU

Przed przystąpieniem do egzaminu sugerowanie jest opanowanie następujących materiałów:

Jednocześnie w teście mogą pojawić się dodatkowe pytania z wiedzy ogólnej, związanej z tematyką testu, na które odpowiedź nie jest bezpośrednio ujęta w sugerowanych materiałach.

PRZYKŁADOWE PYTANIA

Przykładowe pytania nie dotyczą konkretnego, wybranego Egzaminu, a mają jedynie prezentować formę w jakiej konstrułowane są pytania do Egzaminów. Zobacz przykładowe pytania w formie dokumentu .pdf >>

Photoshop - Praktyk

Więcej

INFORMACJE OGÓLNE

Certyfikat Praktyka można uzyskać przystępując do Egzaminu i otrzymując pozytywny wynik. Dostęp do egzaminu jest darmowy w przypadku zdobycia właściwej Odznaki (więcej o odznakach). Drugi sposób przystąpienia do Egzaminu to zakup z pomocą przycisku poniżej (więcej o egzaminach):

Kupuję dostęp do testu - cena 99 zł

Certyfikowany PRAKTYK to osoba, która ukończyła dedykowaną ścieżkę szkoleniową na eduweb.pl i rozpoczyna pracę w branży. Posiadany Certyfikat potwierdza podstawowe umiejętności z zakresu który obejmuje w oparciu o aktualne technologie, zgodnie z najnowszymi trendami i technologiami. Egzamin jest ważny przez dwa lata, po tym okresie sugerujemy recertyfikację.

Certyfikat potwierdza umiejętności w zakresie:

 • Biegła znajomość Adobe Photoshop
 • Znajomość technik obróbki oraz retuszu zdjęć i tworzenia grafiki webowej
 • Znajomość formatów graficznych i optymalizacji na potrzeby sieci

Sugerowane stanowisko: Młodszy Graphic Designer lub podobne.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest wykupienie oraz zaliczenie testu, jak również spełnienie dodatkowych kryteriów.

CZAS TRWANIA TESTU: 20 min

PRÓG ZALICZENIA: 70%

ILOŚĆ PYTAŃ: 20

RODZAJ PYTAŃ: Zamknięte

RODZAJ TESTU: Wielokrotnego wyboru

Podczas trwania testu zdający musi przez cały czas mieć włączoną kamerę internetową skierowaną na siebie i musi przebywać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Zdający nie może zamykać czy minimalizować okna testu lub uruchamiać innych okien i programów. Test jest weryfikowany przez pracownika eduweb.pl i w przypadku wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu, zdający może zostać poproszony o wykonanie testu potwierdzającego.

ZAKRES MATERIAŁU

Przed przystąpieniem do egzaminu sugerowanie jest opanowanie następujących materiałów:

Jednocześnie w teście mogą pojawić się dodatkowe pytania z wiedzy ogólnej, związanej z tematyką testu, na które odpowiedź nie jest bezpośrednio ujęta w sugerowanych materiałach.

PRZYKŁADOWE PYTANIA

Przykładowe pytania nie dotyczą konkretnego, wybranego Egzaminu, a mają jedynie prezentować formę w jakiej konstrułowane są pytania do Egzaminów. Zobacz przykładowe pytania w formie dokumentu .pdf >>

DTP - Praktyk

Więcej

INFORMACJE OGÓLNE

Certyfikat Praktyka można uzyskać przystępując do Egzaminu i otrzymując pozytywny wynik. Dostęp do egzaminu jest darmowy w przypadku zdobycia właściwej Odznaki (więcej o odznakach). Drugi sposób przystąpienia do Egzaminu to zakup z pomocą przycisku poniżej (więcej o egzaminach):

Kupuję dostęp do testu - cena 99 zł

Certyfikowany PRAKTYK to osoba, która ukończyła dedykowaną ścieżkę szkoleniową na eduweb.pl i rozpoczyna pracę w branży. Posiadany Certyfikat potwierdza podstawowe umiejętności z zakresu który obejmuje w oparciu o aktualne technologie, zgodnie z najnowszymi trendami i technologiami. Egzamin jest ważny przez dwa lata, po tym okresie sugerujemy recertyfikację.

Certyfikat potwierdza umiejętności w zakresie:

 • Biegła znajomość Adobe Illustrator oraz InDesign
 • Znajomość potrzeb drukarni i formatów eksportu do druku

Sugerowane stanowisko: Młodszy Operator DTP lub podobne.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest wykupienie oraz zaliczenie testu, jak również spełnienie dodatkowych kryteriów.

CZAS TRWANIA TESTU: 20 min

PRÓG ZALICZENIA: 70%

ILOŚĆ PYTAŃ: 20

RODZAJ PYTAŃ: Zamknięte

RODZAJ TESTU: Wielokrotnego wyboru

Podczas trwania testu zdający musi przez cały czas mieć włączoną kamerę internetową skierowaną na siebie i musi przebywać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Zdający nie może zamykać czy minimalizować okna testu lub uruchamiać innych okien i programów. Test jest weryfikowany przez pracownika eduweb.pl i w przypadku wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu, zdający może zostać poproszony o wykonanie testu potwierdzającego.

ZAKRES MATERIAŁU

Przed przystąpieniem do egzaminu sugerowanie jest opanowanie następujących materiałów:

Jednocześnie w teście mogą pojawić się dodatkowe pytania z wiedzy ogólnej, związanej z tematyką testu, na które odpowiedź nie jest bezpośrednio ujęta w sugerowanych materiałach.

PRZYKŁADOWE PYTANIA

Przykładowe pytania nie dotyczą konkretnego, wybranego Egzaminu, a mają jedynie prezentować formę w jakiej konstrułowane są pytania do Egzaminów. Zobacz przykładowe pytania w formie dokumentu .pdf >>

Webdesigner - Ekspert

Więcej

INFORMACJE OGÓLNE

Certyfikat Eksperta można uzyskać przystępując do Egzaminu i otrzymując pozytywny wynik. Dostęp do egzaminu jest darmowy w przypadku zakupu wszystkich kursów danej Specjalizacji (więcej o Specjaliazacjach). Drugi sposób przystąpienia do Egzaminu to zakup z pomocą przycisku poniżej:

Kupuję dostęp do testu - cena 199 zł

Certyfikowany EKSPERT WebDesigner to osoba, która ukończyła dedykowaną ścieżkę szkoleniową na eduweb.pl i posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie płynące z pracy w branży. Posiadany certyfikat potwierdza najwyższe umiejętności z zakresu tworzenia stron WWW w oparciu o aktualne technologie, zgodnie z najnowszymi trendami oraz z uwzględnieniem prawidłowych technik optymalizacji witryn pod kątem indeksowania w wyszukiwarkach.

Certyfikat potwierdza eksperckie umiejętności w zakresie:

 • Znajomość aktualnych standardów sieciowych W3C
 • Znajomość technologii XHTML i specyfikacji XHTML 1.0
 • Znajomość technologii CSS i specyfikacji CSS2
 • Umiejętność stosowania zasad użyteczności i dostępności
 • Optymalizacji i pozycjonowania serwisów internetowych
 • Umiejętność wykorzystania technologii client-side jak JavaScript i Ajax
 • Praktyczne umiejętności z zakresu kodowania zaawansowanych stron WWW
 • Znajomość aktualnych wytycznych Google, Yahoo, W3C

Sugerowane stanowisko: Starszy Webdesigner lub podobne.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest wykupienie oraz zaliczenie testu, jak również spełnienie dodatkowych kryteriów.

CZAS TRWANIA TESTU: 50 min

PRÓG ZALICZENIA: 75%

ILOŚĆ PYTAŃ: 50

RODZAJ PYTAŃ: Zamknięte

RODZAJ TESTU: Wielokrotnego wyboru

Podczas trwania testu zdający musi przez cały czas mieć włączoną kamerę internetową skierowaną na siebie i musi przebywać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Zdający nie może zamykać czy minimalizować okna testu lub uruchamiać innych okien i programów. Test jest weryfikowany przez pracownika eduweb.pl i w przypadku wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu, zdający może zostać poproszony o wykonanie testu potwierdzającego.

ZAKRES MATERIAŁU

Przed przystąpieniem do egzaminu sugerowanie jest opanowanie następujących materiałów:

Jednocześnie w teście mogą pojawić się dodatkowe pytania z wiedzy ogólnej, związanej z tematyką testu, na które odpowiedź nie jest bezpośrednio ujęta w sugerowanych materiałach.

PRZYKŁADOWE PYTANIA

Egzamin Eksperta jest składową poszczególnych egzaminów PRAKTYK, które wchodzą w skład Specjalizacji. Prosimy o sprawdzenie wszystkich przykładowych pytań do egzaminów Praktyk, które wchodzą w skład tej Specjalizacji.

Grafika - Ekspert

Więcej

INFORMACJE OGÓLNE

Certyfikat Eksperta można uzyskać przystępując do Egzaminu i otrzymując pozytywny wynik. Dostęp do egzaminu jest darmowy w przypadku zakupu wszystkich kursów danej Specjalizacji (więcej o Specjaliazacjach). Drugi sposób przystąpienia do Egzaminu to zakup z pomocą przycisku poniżej:

Kupuję dostęp do testu - cena 199 zł

Certyfikowany EKSPERT Grafik to osoba, która ukończyła dedykowaną ścieżkę szkoleniową na eduweb.pl i posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie płynące z pracy w branży. Posiadany certyfikat potwierdza najwyższe umiejętności z zakresu projektowania grafiki oraz obróbki zdjęć a także doskonałą znajomość aplikacji Photoshop i Illustrator.

Certyfikat potwierdza eksperckie umiejętności w zakresie:

 • Biegła znajomość oprogramowania Photoshop, Illustrator
 • Znajomość narzędzi InDesign, Flash
 • Umiejętność przygotowania materiałów na potrzeby druku
 • Umiejętność optymalizacji i tworzenia grafiki na potrzeby sieci
 • Znajomość standardów graficznych obróbki i retuszu zdjęć
 • Znajomość platformy Flash przy tworzeniu stron WWW

Sugerowane stanowisko: Starszy Webdesigner lub podobne.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest wykupienie oraz zaliczenie testu, jak również spełnienie dodatkowych kryteriów.

CZAS TRWANIA TESTU: 50 min

PRÓG ZALICZENIA: 75%

ILOŚĆ PYTAŃ: 50

RODZAJ PYTAŃ: Zamknięte

RODZAJ TESTU: Wielokrotnego wyboru

Podczas trwania testu zdający musi przez cały czas mieć włączoną kamerę internetową skierowaną na siebie i musi przebywać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Zdający nie może zamykać czy minimalizować okna testu lub uruchamiać innych okien i programów. Test jest weryfikowany przez pracownika eduweb.pl i w przypadku wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu, zdający może zostać poproszony o wykonanie testu potwierdzającego.

ZAKRES MATERIAŁU

Przed przystąpieniem do egzaminu sugerowanie jest opanowanie następujących materiałów:

Jednocześnie w teście mogą pojawić się dodatkowe pytania z wiedzy ogólnej, związanej z tematyką testu, na które odpowiedź nie jest bezpośrednio ujęta w sugerowanych materiałach.

PRZYKŁADOWE PYTANIA

Egzamin Eksperta jest składową poszczególnych egzaminów PRAKTYK, które wchodzą w skład Specjalizacji. Prosimy o sprawdzenie wszystkich przykładowych pytań do egzaminów Praktyk, które wchodzą w skład tej Specjalizacji.

Wideo

Video FX - Praktyk

Więcej

INFORMACJE OGÓLNE

Certyfikat Praktyka można uzyskać przystępując do Egzaminu i otrzymując pozytywny wynik. Dostęp do egzaminu jest darmowy w przypadku zdobycia właściwej Odznaki (więcej o odznakach). Drugi sposób przystąpienia do Egzaminu to zakup z pomocą przycisku poniżej (więcej o egzaminach):

Kupuję dostęp do testu - cena 99 zł

Certyfikowany PRAKTYK to osoba, która ukończyła dedykowaną ścieżkę szkoleniową na eduweb.pl i rozpoczyna pracę w branży. Posiadany Certyfikat potwierdza podstawowe umiejętności z zakresu który obejmuje w oparciu o aktualne technologie, zgodnie z najnowszymi trendami i technologiami. Egzamin jest ważny przez dwa lata, po tym okresie sugerujemy recertyfikację.

Certyfikat potwierdza umiejętności w zakresie:

 • Biegła znajomość After-Effects
 • Podstawy podstprodukcji oraz Motion Design

Sugerowane stanowisko: Młodszy Motion Designer lub podobne.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest wykupienie oraz zaliczenie testu, jak również spełnienie dodatkowych kryteriów.

CZAS TRWANIA TESTU: 20 min

PRÓG ZALICZENIA: 70%

ILOŚĆ PYTAŃ: 20

RODZAJ PYTAŃ: Zamknięte

RODZAJ TESTU: Wielokrotnego wyboru

Podczas trwania testu zdający musi przez cały czas mieć włączoną kamerę internetową skierowaną na siebie i musi przebywać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Zdający nie może zamykać czy minimalizować okna testu lub uruchamiać innych okien i programów. Test jest weryfikowany przez pracownika eduweb.pl i w przypadku wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu, zdający może zostać poproszony o wykonanie testu potwierdzającego.

ZAKRES MATERIAŁU

Przed przystąpieniem do egzaminu sugerowanie jest opanowanie następujących materiałów:

Jednocześnie w teście mogą pojawić się dodatkowe pytania z wiedzy ogólnej, związanej z tematyką testu, na które odpowiedź nie jest bezpośrednio ujęta w sugerowanych materiałach.

PRZYKŁADOWE PYTANIA

Przykładowe pytania nie dotyczą konkretnego, wybranego Egzaminu, a mają jedynie prezentować formę w jakiej konstrułowane są pytania do Egzaminów. Zobacz przykładowe pytania w formie dokumentu .pdf >>

Wideo - Praktyk

Więcej

INFORMACJE OGÓLNE

Certyfikat Praktyka można uzyskać przystępując do Egzaminu i otrzymując pozytywny wynik. Dostęp do egzaminu jest darmowy w przypadku zdobycia właściwej Odznaki (więcej o odznakach). Drugi sposób przystąpienia do Egzaminu to zakup z pomocą przycisku poniżej (więcej o egzaminach):

Kupuję dostęp do testu - cena 99 zł

Certyfikowany PRAKTYK to osoba, która ukończyła dedykowaną ścieżkę szkoleniową na eduweb.pl i rozpoczyna pracę w branży. Posiadany Certyfikat potwierdza podstawowe umiejętności z zakresu który obejmuje w oparciu o aktualne technologie, zgodnie z najnowszymi trendami i technologiami. Egzamin jest ważny przez dwa lata, po tym okresie sugerujemy recertyfikację.

Certyfikat potwierdza umiejętności w zakresie:

 • Biegła znajomość programów Premiere Pro oraz Encore
 • Podstawy montażu i produkcji wideo, znajomość formatów

Sugerowane stanowisko: Młodszy Montażysta lub podobne.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest wykupienie oraz zaliczenie testu, jak również spełnienie dodatkowych kryteriów.

CZAS TRWANIA TESTU: 20 min

PRÓG ZALICZENIA: 70%

ILOŚĆ PYTAŃ: 20

RODZAJ PYTAŃ: Zamknięte

RODZAJ TESTU: Wielokrotnego wyboru

Podczas trwania testu zdający musi przez cały czas mieć włączoną kamerę internetową skierowaną na siebie i musi przebywać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Zdający nie może zamykać czy minimalizować okna testu lub uruchamiać innych okien i programów. Test jest weryfikowany przez pracownika eduweb.pl i w przypadku wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu, zdający może zostać poproszony o wykonanie testu potwierdzającego.

ZAKRES MATERIAŁU

Przed przystąpieniem do egzaminu sugerowanie jest opanowanie następujących materiałów:

Jednocześnie w teście mogą pojawić się dodatkowe pytania z wiedzy ogólnej, związanej z tematyką testu, na które odpowiedź nie jest bezpośrednio ujęta w sugerowanych materiałach.

PRZYKŁADOWE PYTANIA

Przykładowe pytania nie dotyczą konkretnego, wybranego Egzaminu, a mają jedynie prezentować formę w jakiej konstrułowane są pytania do Egzaminów. Zobacz przykładowe pytania w formie dokumentu .pdf >>

Wideo - Ekspert

Więcej

INFORMACJE OGÓLNE

Certyfikat Eksperta można uzyskać przystępując do Egzaminu i otrzymując pozytywny wynik. Dostęp do egzaminu jest darmowy w przypadku zakupu wszystkich kursów danej Specjalizacji (więcej o Specjaliazacjach). Drugi sposób przystąpienia do Egzaminu to zakup z pomocą przycisku poniżej:

Kupuję dostęp do testu - cena 199 zł

Certyfikowany EKSPERT Wideo to osoba, która ukończyła dedykowaną ścieżkę szkoleniową na eduweb.pl i posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie płynące z pracy w branży. Posiadany certyfikat potwierdza najwyższe umiejętności z zakresu produkcji i postprodukcji wideo w oparciu o najbardziej popularne narzędzia i programy w branży.

Certyfikat potwierdza eksperckie umiejętności w zakresie:

 • Perfekcyjna znajomość oprogramowania After Effects, Premiere Pro, Encore
 • Znajomość najlepszych technik montażu i podstprodukcji
 • Umiejętność authoringu płyt projektów DVD
 • Znajomość programu Photoshop i jego możliwości w wideo
 • Znajomość Motion Designu, Animacji, Efektów Wizualnych

Sugerowane stanowisko: Postproduction Supervisor, Visual FX Designer lub podobne.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest wykupienie oraz zaliczenie testu, jak również spełnienie dodatkowych kryteriów.

CZAS TRWANIA TESTU: 50 min

PRÓG ZALICZENIA: 75%

ILOŚĆ PYTAŃ: 50

RODZAJ PYTAŃ: Zamknięte

RODZAJ TESTU: Wielokrotnego wyboru

Podczas trwania testu zdający musi przez cały czas mieć włączoną kamerę internetową skierowaną na siebie i musi przebywać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Zdający nie może zamykać czy minimalizować okna testu lub uruchamiać innych okien i programów. Test jest weryfikowany przez pracownika eduweb.pl i w przypadku wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu, zdający może zostać poproszony o wykonanie testu potwierdzającego.

ZAKRES MATERIAŁU

Przed przystąpieniem do egzaminu sugerowanie jest opanowanie następujących materiałów:

Jednocześnie w teście mogą pojawić się dodatkowe pytania z wiedzy ogólnej, związanej z tematyką testu, na które odpowiedź nie jest bezpośrednio ujęta w sugerowanych materiałach.

PRZYKŁADOWE PYTANIA

Egzamin Eksperta jest składową poszczególnych egzaminów PRAKTYK, które wchodzą w skład Specjalizacji. Prosimy o sprawdzenie wszystkich przykładowych pytań do egzaminów Praktyk, które wchodzą w skład tej Specjalizacji.

Narzędzia

Linux - Praktyk

Więcej

INFORMACJE OGÓLNE

Certyfikat Praktyka można uzyskać przystępując do Egzaminu i otrzymując pozytywny wynik. Dostęp do egzaminu jest darmowy w przypadku zdobycia właściwej Odznaki (więcej o odznakach). Drugi sposób przystąpienia do Egzaminu to zakup z pomocą przycisku poniżej (więcej o egzaminach):

Kupuję dostęp do testu - cena 99 zł

Certyfikowany PRAKTYK to osoba, która ukończyła dedykowaną ścieżkę szkoleniową na eduweb.pl i rozpoczyna pracę w branży. Posiadany Certyfikat potwierdza podstawowe umiejętności z zakresu który obejmuje w oparciu o aktualne technologie, zgodnie z najnowszymi trendami i technologiami. Egzamin jest ważny przez dwa lata, po tym okresie sugerujemy recertyfikację.

Certyfikat potwierdza umiejętności w zakresie:

 • Biegła znajomość środowiska Linux w różnych dystrybucjach
 • Umiejętność pracy z konsolą w Linuksie
 • Praca serwerami baz danych oraz serwerami WWW i FTP
 • Umiejętność tworzenia i konfiguracji SAMBA i serwera poczty

Sugerowane stanowisko: Młodszy Administrator Sieci lub podobne.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest wykupienie oraz zaliczenie testu, jak również spełnienie dodatkowych kryteriów.

CZAS TRWANIA TESTU: 20 min

PRÓG ZALICZENIA: 70%

ILOŚĆ PYTAŃ: 20

RODZAJ PYTAŃ: Zamknięte

RODZAJ TESTU: Wielokrotnego wyboru

Podczas trwania testu zdający musi przez cały czas mieć włączoną kamerę internetową skierowaną na siebie i musi przebywać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Zdający nie może zamykać czy minimalizować okna testu lub uruchamiać innych okien i programów. Test jest weryfikowany przez pracownika eduweb.pl i w przypadku wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu, zdający może zostać poproszony o wykonanie testu potwierdzającego.

ZAKRES MATERIAŁU

Przed przystąpieniem do egzaminu sugerowanie jest opanowanie następujących materiałów:

Jednocześnie w teście mogą pojawić się dodatkowe pytania z wiedzy ogólnej, związanej z tematyką testu, na które odpowiedź nie jest bezpośrednio ujęta w sugerowanych materiałach.

AutoCAD - Praktyk

Więcej

INFORMACJE OGÓLNE

Certyfikat Praktyka można uzyskać przystępując do Egzaminu i otrzymując pozytywny wynik. Dostęp do egzaminu jest darmowy w przypadku zdobycia właściwej Odznaki (więcej o odznakach). Drugi sposób przystąpienia do Egzaminu to zakup z pomocą przycisku poniżej (więcej o egzaminach):

Kupuję dostęp do testu - cena 99 zł

Certyfikowany PRAKTYK to osoba, która ukończyła dedykowaną ścieżkę szkoleniową na eduweb.pl i rozpoczyna pracę w branży. Posiadany Certyfikat potwierdza podstawowe umiejętności z zakresu który obejmuje w oparciu o aktualne technologie, zgodnie z najnowszymi trendami i technologiami. Egzamin jest ważny przez dwa lata, po tym okresie sugerujemy recertyfikację.

Certyfikat potwierdza umiejętności w zakresie:

 • Biegła znajomość środowiska i narzędzi AutoCAD
 • Płynna praca w 2D w środowisku AutoCAD
 • Znajomość założeń projektowych wielu branż: budowlanej, architektonicznej, drogowej etc.
 • Szereg praktycznych projektów zrealizowanych w AutoCAD

Sugerowane stanowisko: Młodszy Projektant AutoCAD lub podobne.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest wykupienie oraz zaliczenie testu, jak również spełnienie dodatkowych kryteriów.

CZAS TRWANIA TESTU: 20 min

PRÓG ZALICZENIA: 70%

ILOŚĆ PYTAŃ: 20

RODZAJ PYTAŃ: Zamknięte

RODZAJ TESTU: Wielokrotnego wyboru

Podczas trwania testu zdający musi przez cały czas mieć włączoną kamerę internetową skierowaną na siebie i musi przebywać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Zdający nie może zamykać czy minimalizować okna testu lub uruchamiać innych okien i programów. Test jest weryfikowany przez pracownika eduweb.pl i w przypadku wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu, zdający może zostać poproszony o wykonanie testu potwierdzającego.

ZAKRES MATERIAŁU

Przed przystąpieniem do egzaminu sugerowanie jest opanowanie następujących materiałów:

Jednocześnie w teście mogą pojawić się dodatkowe pytania z wiedzy ogólnej, związanej z tematyką testu, na które odpowiedź nie jest bezpośrednio ujęta w sugerowanych materiałach.

badge

Jesteś o krok od zdobycia odznaki!

Jednym z brakujących kursów jest . Opublikuj to w Strefie klienta i sprawdź, jak idzie innym użytkownikom.

Zdobyłeś specjalizację!

Gratulacje! Zdobyłeś specializację . Opublikuj to w Strefie klienta i sprawdź, jak idzie innym użytkownikom.

Odbierz rabat 15%